adoussir

Citations 

variante(s): adolcir, adolsir, adosir, adossir, adoucir, adousir, adouzir, audossir

1. v. tr. dir.

a. 'rendre doux, rendre agréable [qc]'

T: CervR 106,4 (‑oss‑ abs.) = Rn 3:66a

L: VertCardR 481 (‑ouz‑); FlamMa 4069 (‑ous‑); MystRouergJT2 504 (adosisqua); MystRouergJT2 538 (‑os‑)

b. 'rendre moins pénible, atténuer'

T: GirBornS 2,29 (Sg); UcBrunG 2,4 (‑oss‑ R); ArnPAgRickettsContr 6,30 (‑oss‑ R) = Rn 3:66a

c. 'remplir de douceur'

L: LibScintW 24B,30 (‑ols‑)

2. v. pr.

a. 's'affiner [en parlant d'un métal]'

T: PCardV 41,21 (C; ‑oss‑ R; ‑s‑ I; ‑ols‑ Db)

b. 's'atténuer'

T: GaucFaidM 37,5 (‑olc‑ C; ‑ouc‑ M; ‑oss‑ R) = Rn 3:66b; FolqMarsSq 4,4 (‑s‑ E; ‑c‑ C, M; audoss‑ J; ‑oss‑ R)

c. 'se laisser attendrir'

L: CroisAlbMa 208,82 (‑oss‑)

Parasynth. de → dous, formation en ‑ir à côté de → adoussar.

doussir

FEW 3:175b [ᴅᴜ̆ʟᴄɪѕ]; DEM 2:157b, 161a; DELI 19b; DEI 57a. TL 1:153; Gdf 8/2:35c; AlcM 1:204a, 218a.

adoussimen