[adereiratges]

Citations 

variante(s): adarayragges, aradairatges

n. m. pl.

'arrérages'

D: LÉpervC 96,1930 (aradair‑); 1464/65 ⊂ CConsSAntD 40,14 (adarayragges)

Dér. de → adereirar.

areiratges, dereiratges

FEW 3:47a [ᴅᴇ ʀᴇ̆ᴛʀᴏ], 24:180a [*ᴀᴅ ʀᴇᴛʀᴏ].