acoratjar

Citations 

variante(s): acoraiar, acorajar, acoratgiar, acoratiar

1. v. tr. dir.

a. 'encourager, affermir'

L: SFrancA 13.9,2 (‑tia‑)

D: 14e s. ⊂ ManConsLimS 45,38 (‑ai[a]da)

b. a. alc. a [+ n., + inf.] 'encourager qn à, inciter qn à'

L: SFrancA 5.1,1 (‑tia‑); SFrancA 13.2,4 (‑tia‑); SFrancA 14.1,2 (‑tges)

c. a. alc. de [+ inf.] 'encourager qn à, inciter qn à'

L: SFrancA 3.6,1 (‑tia‑); SFrancA 5.2,4 (‑tia‑)

2. v. pr.

s'a. (a + inf.) 'se déterminer (à)'

L: SFrancA 3.3,1 (‑tia‑); SFrancA 5.1,1 (‑tia‑)

3. acoratjat p. p. /adj.

a. 'encouragé, animé'

L: SFrancA 5.4,8 (‑tia‑); SFrancA 9.7,4 (‑tia‑); SFrancA 4.1,1 (‑tgia‑)

b. a. a [+ n.] 'déterminé à'

L: SFrancA 6.2,3 (‑tia‑)

c. a. de [+ inf.] 'déterminé à'

L: CroisAlbMa 204,131 = Lv 1:16a (s. v. ‑at)

Parasynth. de → coratge. Les attestations de a. tirées de SFranc rendent presque toutes animare, ‑ri de la source latine.

FEW 2:1174b [ᴄᴏ̆ʀ]. TL 1:106; Gdf 1:74c; AND2 41a.