aconsegre

Citations 

variante(s): aconseguir, aconssegre, acosegre, acoseguir, acossegre, acosseguir, acussegre, aquosseguir

1. v. tr. dir.

a. 'atteindre, rejoindre, attraper'

T: CercT 4,6 (acoseguir a1); GuilhBergR2 15,19 (‑oss‑ Sg); MongeMontR 3,20 (C; ‑seguiria I)

L: CansAntSP 43 (‑os‑); CansAntSP 122 (‑os‑); CroisAlbMa 182,83 (acosseguitz) = Rn 5:181a; JaufreB 9439 (A, B); JaufreB 889 (‑oss‑ A; ‑os‑ B); GestaKarS 2902 et pass. (acosseguir); BrevAmR2 5074 (‑oss‑)

D: 1445 ⊂ Pans3 («atteindre»)

b. 'atteindre [d'un coup], frapper'

T: RaimEscBartschKChr 343,19 (acossiec C); Bertr2/JavBertrAlS 22,24 (acoseguiz P)

L: DaurelL 1341 (acosseugutz p. p.); JaufreB 1139 (B; ‑os‑ A); JaufreB 1786 (B; ‑oss‑ A); JaufreB 9141 (‑seguir A); GestaKarS 812 (acosseguir B; aquosseguir P) = Rn 5:181a; GestaKarS 2301 (acosseguit); GuerreNavS 3107 (acosseguid); PseudoTurpP 91,11 (‑oss‑); PseudoTurpP 108,26 (‑oss‑)

c. 'obtenir'

T: BerPalB 5,6 (acosseguir C); AimBelP 5,24 (N; ‑onss‑ D)

L: JaufreB 9391 (‑uss‑ A) = Rn 5:181b (acossegut «empressé», s. v. acosseguir) = Lv 1:14b; OpCathV 4,14 (‑oss‑); NTestLyonW 314,28 (ei… acosseguidas); NTestLyonW 498,13 (so acossegutz passé comp.); NTestLyonW 498,16 et pass. (‑os‑); NTestParW 286,7 et pass.; SDoucG 26v; SFrancA 6.9,7 (‑seguit); SFrancA 5.8,2 et pass. (acosseguida); SFrancA 12.11,10 (‑oss‑); QuinqSeptB 11c,30 (‑oss‑) = Rn 5:181a; QuinqSeptB 14a,20 et pass. (‑oss‑)

D: 1189 MillauChartPrB2 497,8 (‑oss‑); 14e s. ⊂ ManConsLimS 78,31 (acosseguir)

d. 'parvenir à réaliser'

L: SFrancA 9.7,4 (acosseguir); SFrancA 9.9,1 (acosseguir)

e. 'encourir, s'attirer'

L: FlamG 4099

f. 'arriver à [quelque part]'

L: AlbucE 35,28 (‑seguit)

2. v. pr.

'se rencontrer, se heurter [dans un combat]'

L: GirRoussHo 686 (‑oss‑)

3. v. intr.

a. 'arriver [à un but]'

T: ElCairL 9,20 (A, E, I, K, Da; ‑oss‑ H, M) = Rn 5:181a; GausbPuicS 4,29 (A)

b. 'arriver [quelque part]'

L: AlbucE 178,1 (‑oss‑)

4. n. m.

'fait d'obtenir'

T: AimBelP 5,24 (A, S, M)

Comp. de → consegre, conseguir.

FEW 2:1063b [ᴄᴏɴѕᴇ̆ꞯᴜɪ]; DECat 7:745b [‑seguir]; DEM 1:491b [‑seguir]. TL 1:101; Gdf 1:71b; AND2 39a; AlcM 1:36b [‑segre], 137a [‑seguir]. – Cnyrim 517, 1045.