[acari]

Citations 

variante(s): achari, aquari, aquary, haquary

n. m.

ᴀѕᴛʀ. 'Verseau [signe du zodiaque]'

L: BrevAmR2 3878 (aqu‑) = Rn 2:40b; BrevAmR2 3703 (aqu‑ M, D); BrevAmR2 3877T (aqu‑ C, D, M; ach‑ A); RecPyrB 406 (aqu‑); RecPyrB 407 (aquary); RecPyrB 407 (haquary)

Empr. à lat. ᴀꞯᴜᴀ̄ʀɪᴜѕ 'Verseau [signe du ziodiaque]', avec, dans la plupart des cas, maintien savant de la graphie ‑qu‑.

acatic, acos

FEW 25:71b [ᴀꞯᴜᴀʀɪᴜѕ]; DECat 1:95a; DECH 1:79b; DEM 1:611a; DELP 1:286a; LEI 3:608. DAO 56; TL 1:482; Gdf 1:365b; AND2 161a; AlcM 1:92a [acarius], 801b [aquarius].