archiu

variante(s): archieu, archio, archiou

n. m.

'[local des] archives, Archiv, Archivbestände'

L: GlossLatB 53b (‑iv, à lire ‑iu, «arcivum, librarium» A)

D: LÉpervC 120,2650 (‑ieus); LÉpervC 125,28 (‑ieus); 1393/94 ⊂ CConsAlbiV2 2:168,266 (‑ieus); 1399 ⊂ LÉtPrGH 19,31a (‑ieu); 1405 ⊂ DocMillau2A 247,9 (‑ieus); 1411 B.‑AlpesDocMidiM 213,165 (‑ieu); 1419 ⊂ LÉtPrGH 23,9b et pass. (‑ieu); 1420 ⊂ LÉtPrGH 24,23b; 1423 ⊂ DocMillau2A 282,23; 1437 ⊂ LÉtPrGH 28,19b et pass.; 1447/48 ⊂ CConsMontV 227 (‑ios); 1453 ⊂ Pans3 (‑ieu); 1469 ⊂ LÉtPrGH 31,13b (‑iou); 1470 ⊂ DocMillau2A 390,18 (‑ios); 1476 NarbonneBlanc4 95 (‑ieu); 1486 ⊂ DocMillau2A 443,20 (‑ieus); 1494/95 ⊂ CConsMontrSL J194; 1501 ⊂ DocMillau2A 466,35 (‑ios); 1511 ⊂ ThesSSpG 98,1 (‑ieu); 16e s. ⊂ DocAubR 147,33 (‑io)

FEW 25:97b, 25:1364a [ᴀʀᴄʜɪᴠᴜᴍ]. – ThesSSpG,Chambon 496.