explicar

Rn 4:566b

explicat part. pas.

[v. 'expliquer']

Lv 3:271a [esplicar]

FEW 3:310b [ᴇxᴘʟɪᴄᴀʀᴇ].

esplegar