amontar

1. v.

'mettre en tas'

D: 1381/82 ⊂ CConsAlbiV2 2:42,666

2. v. pr.

's'amonceler'

L: RecPyrB 670

FEW 6/3:89b [ᴍᴏɴѕ]. – GlosHébT 338.