a2

Citations 

variante(s): , ad, adz, an, as, at, atz, az, ha

prép.

A. indique un rapport de direction, en marquant

a. le lieu de destination, le point d'arrivée [au propre]

T: BerPalB 4,9 (… que·m man a se venir C) = Rn 2:1a; FolqMarsSq 20,35 (c'az [A, C; Q; ad R; a a] una part no m'an) = Rn 2:1b; BertrBornG 16,43 (A Peiraguors… /Venrai K); BertrBornG 37,43 («A lor!» B)

L: JaufreB 9821 (Ad [A; az B] armas, seinors, via, sus!) = Rn 2:8a

D: JustDienneORV 12r (avia amenastz las giens… an aquo de la Sebelo)

b. le point d'arrivée [au fig.], l'aboutissement

T: JRudP 1‑2,39 (Non sai… com si veinha ha gerimen M); BernVentA 31,8 (si·m tira vas amor… /que vas [qu'a nulh' C] autra part no·m aten) = Rn 2:7b; BernVentA 10,25 (eu non cre qu'ela fezes /re c'a me tornes a plazer); FolqMarsSq 11,1 (En chantan m'aven a membrar /so qu'eu cug chantan oblidar I) = Rn 2:8b; AlbMal/RaimbVaqHarveyPPart 1:72,44 (puois montetz de ronssin en [A; a R] destrier) = Rn 2:2a

c. la limite d'une distance spatiale ou temporelle

T: BertrBornG 22,26 (de los Alps a Roncisvai a1); RaimVidC 190 (a ·II· legas lonhet d'aqui R) = Rn 2:3a

L: JaufreB 8334 (d'aqui a ·ij· jortz mouran)

d. le but [introduisant un complément circonstanciel]

T: GaucFaidM 55,50 (es Antecristz /al dan del mon issitz A) = Rn 2:2a; PCardV 65,2 (que cantarai al despiech de trachors T) = Rn 2:5a

L: SHonSRH 7367 (a l'honor [G; ad honor R] del cors sant faria una capella) = Rn 2:2a

D: 1170 QuercyChartPrB 119,13 (a senes engan 'de manière à ne pas tromper'); v. 1170 RouergueChartPrB2 400,59 (a per bona fe 'de manière à agir de bonne foi')

e. le but [introduisant une phrase infinitive]

T: GuilhPeitP 5,43 (A manjar mi deron capos); TorcLatellaSirv 1,13 (non er qui·lh don a manjar R) = Rn 2:8b («Garin d'Apchier»); PistHB 3,22 (trobes hom a comprar et a vendre I) = Rn 2:8b; PCardV 49,39 (a que far doncs van emblan I) = Rn 2:7a

L: VidaBernVentVidasBS 20,2 (esquaudava lo forn a coszer lo pan I) = Rn 2:2a; FlamG 1205 (metria ma poina /a leis gardar)

D: 1265 Mont‑de‑MarsanTLandM 4,28 (E, a totes aquestes sober dites cauzes far… n'a dad fremes e segurtadz)

f. le but [introduisant un complément déterminatif]

T: GaucFaidM 17,26 (anc mais non fo leus ad enamorar A) = Rn 2:8b; BertrBornG 36,39 (E no·us cujetz qu'eu fassa motz a vendre A); AimPegSC 30,19 (dol ai que m'es greus a durar C) = Rn 2:8b

L: VidaAimPegVidasBS 425,1 (mercadiers, que tenia draps a vendre I) = Rn 2:2b; BlandCornH 1001 (el [= lo caval] es mout bel /A cavalchar a tot donzel)

g. l'obligation

T: GuilhPeitP 9,48 (ab lieis ai a guerir) = Rn 2:9a; BernVentA 4,17 (Ab Amor m'er a contendre); PonsCapdN 25,6 (non es a dire /Negus bos aibs) = Rn 2:9b; GuilhMontR 7,1 (Leu chansoneta m'er a far C) = Rn 2:9b; ArnPAgRickettsContr 6,8 (m'es obs ·i· novel chant a faire R) = Rn 2:8b

B. indique un rapport de position, en marquant

a. le lieu [intériorité, contact, proximité]

T: GuilhPeitP 1,7 (Dos cavals ai a ma sselha, ben e gen C); JRudP 3,16 (non ai so qu'al cor n'aten C); MarcGHP 1,1 et pass. (A la fontana del vergier… /a l'ombra d'un fust… C) = Rn 2:2b; BertrBornG 13,14 (que·l met' al latz sanh Joan C) = Rn 2:3a; BertrBornG 9,13 (A Tolosa… /Fermara‑l coms son gomfano A); RaimbVaqL 31,52 (encontrem el [C; al R] pas de Belhestar /dotze lairos) = Rn 2:3a; MongeMontR 12,14 (·m sojorn a font o a riu C) = Rn 2:4a; GuilhFigL 2,153 (a Bezers fezetz faire / Mout estranh mazel B) = Rn 2:5a; FolqLunT2 2,42 (qui·l papa pogues citar /a major de se C) = Rn 2:5a

L: ReglSBenRn 2:7b (A sas sanhtas espatlas la levet… portet en la cros a sas espatlas los nostres peccatz); HistSainteLR 1:40,18 (quant los mesadgees fon a Saul)

D: 1168 ⊂ Rn 2:2b (tot quant avion a Berniz)

b. la concomitance, la situation

T: GuilhPeitP 10,16 (la nuoit, a [a1; ab N] la ploi' ez al gel); PRogN 1,1 (Al pareyssen de las flors C) = Rn 2:9b; BertrBornG 6,7 (Al premier get perda eu mon esparvier A) = Rn 2:2b; GuilhAdA 12,50 (prec midons al vers fenir C, R); AimPegSC 12,2 (al comensar jogua mayestrilmen C) = Rn 2:9b; PCardV 49,10–11 (al beure s'escondon dins maiszo, /et al maniar non queron conpaingno I) = Rn 2:7a; LanfCigB 20,40 (hom conois los amics feingnedors /… a las cochas maiors I) = Rn 2:5b; BertrCarbR 16,4 (·l filha… /fan lur nepta al maridar R) = Rn 2:9b

L: RazoPVidVidasBS 362,12 (vengron sas donzelas al crit R) = Rn 2:2b; FlamG 2134 (A cest mot laisa·lz bras cazer)

c. la position dans le temps, la durée

T: GuilhPeitP 7,13 (A totz jorns m'es pres enaisi); GuilhPeitP 11,37 (Toz mos amics prec a la mort, /que·i vengan tut); BernVentA 28,22 (cum par neus a nadal A) = Rn 2:2b; BernVentA 28,36 (a chascun jorn de l'an A) = Rn 2:2b; BertrBornG 3,12 (Sui al digous de la Cena B); MongeMontR 18,44 (a sa vida ben non cantet C) = Rn 2:4b («P. d'Auvergne»); GuiUisPadenPast 18,51 (que·us am a tota ma vida C) = Rn 2:6b («G. Figueiras»); CadZ 1,14 (Seran complit set ans al prim erbage C) = Rn 2:5b

L: GirRoussH 952 (a son dorment); AuzCassS 51–52 (al premier an no val gaire, /mas al ters) = Rn 2:2b; TezJB 420 (No·ls poiria contar a totz mos jorns vivens) = Rn 2:6b

d. l'appartenance

T: GuilhSDidS 2,51 (la fill' al pro comte Raimon A) = Rn 2:2a; ArnDanE 12,54 (Raimon lo filh al comte C); MongeMontR 12,5 (E platz m'a ric ome franqueza E) = Rn 2:5a; AimPegSC 32,31 (A tals [C, R] vassals tal seignor) = Rn 2:2a

L: BoeciS 161 (Filla 's al rei) = Rn 2:4b; JaufreB 2069 (Baros, a Deu siatz A) = Rn 2:9a; SFrancA 7.4,2 (ia no sia a nos que… fassam contra la Regla); ElucS 291,22 (cauzas pertenens adz humanal conservacio)

C. indique la modalité, en marquant

a. la conformité

T: GuirRosF 1,24 (estai ben a luecx et a sazos C) = Rn 2:7a; GuirRosF 2,1 (A la mia fe… /gran peccatz avetz de me C) = Rn 2:8a («Gavaudan le Vieux»); PonsCapdM 24,9 (als digz de totas gens a); GausbPuicS 15,50 (Faita d'un nou talh prezan /A compas et a guaran C) = Rn 2:3a; Bern3/GaucHarveyPPart 1:118,4 (qu'ieu defenda /las donas a mon poder E) = Rn 2:7a

L: SFoiHA 20 (a lei francesca); ÉvNicSuchDenkm 5,158 (Pilatz s'asec e ssa cadieyra, /e li autre ad una tyeyra) = Rn 2:3a; BarlH 10,22 (formet lo cors a ssa semblansa); MystRamRD 1877 (saren eyssy incontinent /A mon entento)

b. le moyen, l'instrument

T: FolqMarsSq 3,41 (A so conosc qu'ieu sui nems paoros A); BertrBornG 33,14 (a las obras pareis F) = Rn 2:2a; BertrBornG 1,18–19 (A [K; ab F] la fina fresca color, /Al [K; ab A, F] bon pretz et a [K; ab A] la lausor, /Podon be triar la meillor); Arn2/BernBartaHarveyPPart 1:112,68 (a zo q'om ve son tuit bon fait juzat Da); RaimVidC 252 (Pren l'als cabelhs R) = Rn 2:6a; PonsPrinhBartschKChr 401,28 (segon que·m par atz uelh)

L: AuzCassS 1767 (lo forbis /a [b; ab v] peira o a fust ronhos) = Rn 2:7b; ÉvNicSuchDenkm 42,1437 (a [A; ab B] mos ueylls veg veramen /te) = Rn 2:5a

c. la manière

T: BernVentA 3,12 (Mout viu a gran aliscara /et a [C, M, S; ab D, H, R, a] dolor angoissoza); RaimbAurP 3,12 (puech a plena vela R) = Rn 2:2b; RaimbVaqL 18,73 (cavalcon ab [M; y venon a R] gran joia) = Rn 2:3b; MontSartChabPérig 158,9 (a honor no podetz mais jorn viure M) = Rn 2:1b; BlacK 6,21 (mi veira a so dan M) = Rn 2:2b; LantAigBertrBornG 40a,32 (Qe tu as auta sonailha /No·l digas M)

L: NobLeyçD 345 (li cresent bapteiavan al nom de Jeshu Xrist C) = Rn 2:2a

d. la qualification

T: BernMartiB 4,45 (nuils hom a dezonor /non fes plag en drudaria E); BremRascBernMartiB 9,12 (bella es et a gran douzor a1)

L: GirRoussH 1276 (un cheval movent at come saue '… à la crinière fauve')

e. la distribution quantitative

T: BertrBornG 32,5 (metra a mueis e a sestiers /Aur e argen M) = Rn 2:3a; BertrBornG 23,57 (pres a qintals et a fais /L'aver B); GuilhAdA 2,8 (fara·m canudir a flocs A) = Rn 2:3a; PCardV 65,4 (blasmes e dezonors e tracions a miliers ez a cens C) = Rn 2:3a

L: GuilhBarraG 3990 (les effans van a dos a dos)

f. l'énumération distributive

L: JaufreB 1294 (un a un [A; un et un B] los avia pres) = Rn 2:3a; JaufreBre 2034 (si no·i anatz /E mot a mot [B; m. cada m. A] no li contatz) = Rn 2:3a; GuilhBarraG 3990 (les effans van a dos a dos)

D. introduit, comme outil grammatical,

a. le complément d'objet indirect [de verbes transitifs directs]

T: BernVentA 33,45 (chantatz ma chanso… a la reïna) = Rn 2:5a; ArnMarGambCSal 7,123–24 (a vos aurai amor coral /e a mi meteys volrai mal R) = Rn 2:7a; ArnMarB 1,5 (mand' e tramet salutz a vos R) = Rn 2:2a; PRaimC 4,3 (per far clartat ad autrui A) = Rn 2:1b; PCardV 57,26 (fas a la gent un covinent novel C) = Rn 2:3b; GuilhMontR 14,34 (qu'a son senhor fass' en re falhimen C) = Rn 2:5b

L: ÉvEnf2ÉvEnfGG 1259 (an [éd.: corr. en a] Malet autra ves sonet P2); LegAurT 36,7 (dona la tua benedictio… an aquetz ·ij· joves); LegAurT 45,17 (baylet la an aquel); SFlorB 33,9 (el vodet a Dieu et an aquesta sancta dona… que…); MystRouergJT 395 (… l'ayga que ieu donariey /An aquels)

D: v. 1191 RouergueChartPrB 262,25 (eu vendei aquestas maisos… a Guillema); FueroEstH 8,2 (Si algun pecia lo braz o cama ad algun omne)

b. le complément d'objet indirect [de verbes transitifs indirects]

T: GuilhPeitP 6,24 (anc a negun no·n failli); JRudP 5‑1,21 (tot sia cum a Dieu platz A, B); PBremRNovD 19,63 (ren non val ad amor A) = Rn 2:7a

L: CathApRn 2:5a (Coma la pols futz al ven)

D: 1426 Saint‑FlourRigaudière 2:797 (non aviont consentit an aquela talha)

c. le complément d'objet indirect [de verbes pronominaux]

T: GuilhPeitP 2,3 (una domna s'es clamada de sos gardadors a mei N); RigBarbV 5,5 (no·m sai vas [I; a C, M, R, T, f] sas armas deffendre) = Rn 2:4b; RaimVidF 1,304 (A son senhor ·I· jorn s'ofric R)

d. le complément d'objet indirect [de constructions impers.]

T: BertrBornG 14,20 (Qar non es res q'a pretz aia mestier… a); BertrBornG 29,1 (als baros enoia e lor pesa /D'aqesta patz B); RaimbVaqL 31,82–83 (poiria nos az amdos enujar, /a me del dire, a vos del escotar C) = Rn 2:2a

e. le complément de l'attribut

T: GuilhPeitP 3,9 (anc no fo mestiers… c'a sidons estes sordeis E); BernVentA 6,18 (esquerns er a tota gen); BertrBornG 1,23 (als rics es orgoillosa K); GavG 8,10–11 (es clars als bos entendedors, /… es escurs a selh que no sap gaire C) = Rn 2:7a; PonsCapdN 25,35 (a totas sui francs e fins e privatz) = Rn 2:5b; PCardV 49,41–42 (es enuetz als enuios /et als plazens plazers I) = Rn 2:5b; PaulMarsR 5,45 (es ses merce /als proensals E) = Rn 2:5b

f. l'attribut du complément d'objet direct ou du sujet

T: PVidAv 5,24 (A meins me tenh que Juzieus) = Rn 2:9a; GuilhAdA 2,16 (no·m tenri'a dan /A lieis servir A); MarVent/GuiUisHarveyPPart 3:936,39 (ieu lo jutge per dreg a traïdor E) = Rn 2:4a; FalqRomAG 14,119 (fin'amors pren a amic… lo paubre com lo ric c); PCardV 40,4 (volon frances ni picartz a seignors Db) = Rn 2:4a; BertZorziBertTrIt 68,2 (Non l'auria ges a descovinenza I) = Rn 2:9a

L: BoeciS 47 (no·l uolg Boecis a senor); LibScintW 26D,23 (Maint home sunt que no si mostrunt pas a pechadors)

g. le complément d'objet «direct»

D: 1251 BagnèresTGascL 23,4 (si nulh cavalgant robaue a borzes ni a borzese)

h. l'agent d'une phrase infinitive figurant comme complément d'objet de certains verbes transitifs [faire, laissar, veser, ausir, etc.]

T: BernVentA 17,16 (ans no·t laisses levar al ven); GaucFaidM 71,23 (c'adoncx n'aug tant a cascun de ben dir D) = Rn 2:6a («B. de Ventadour»); GuilhAdA 16,7 (a manh nesc'… /Ai vist trop ben far son afar C) = Rn 2:6a; AimPegSC 52,17 (a manhs homes aug Amor acuzar C) = Rn 2:1b; CastP 1,7 (Qu'eu no·us fasa lausar a tota gen N) = Rn 2:6b; PCardV 31,18 (eras vei possezir /ha clercs la seingnoria I) = Rn 2:6a; BernAurOrozLírRel 5,37 (s'en laysset als sieus trahir e vendre C) = Rn 2:6b

L: LibScintW 68C,16 (… cant li providentia de deu los sofre tormentar als felos); BlandCornH 695 (E te faray mangar a cans /A mos mastins & a mos alans)

i. l'infinitif complément d'objet de certains verbes transitifs directs

T: GaucFaidM 58,4 (al jorn c'om nais comenssa a morir A) = Rn 2:8b; RaimbVaqL 18,103 (De totas partz comenson a combatre M); GuilhAdA 2,17 (no·m tenri'a dan /A lieis servir A)

L: LegAurT 276,21 (desirava fort a ssaber en qual hora nasquet Jesu Christ)

j. l'infinitif régime d'une autre préposition et séparé de celle‑ci par le complément d'objet direct de l'infinitif

T: MarcoatVielTrGasc 3,13 et pass. (De favas a desgranar… lo vencerai I, K) = Rn 2:2b

L: JaufreB 585 (per te az aunir /O ai fait); SÉnimB 230 (feyron venir /rics metges per lyes a guerir)

E. sert à former des loc. conj.

a. a so que [+ subj.] loc. conj. 'pour que, afin que'

L: VidaGuilhCabVidasBS 532,10 (a so q'ella·l crezes A, B); ArithmSesiano; MystSPonsG 1504 (a so que comprendre /Puissos)

b. a so que [+ subj.] loc. conj. 'pourvu que'

T: AnonPast4PadenPast 29,14 (a ço qu'eu non i aia dan Q)

c. a so que [+ ind.] loc. conj. 'alors que'

L: MystSAntG 1018 (A so que ya soy encar enfant /… non es dotor si grant /Que non my faso reverencio)

De lat. ᴀᴅ 'à', dont le continuateur a. occ. a conservé l'essentiel des fonctions, d'où quelques décalages par rapport à la langue moderne. Vu les interférences survenues entre ᴀᴅ et ᴀʙ en lat. tard., il est difficile d'indiquer exactement la part qu'a eue ᴀʙ dans la genèse de certains tours a. occ. Nombreux sont d'autre part les contacts entre a. occ. a2 et → ab qui, maintenant en partie la concurrence entre ᴀᴅ et ᴀʙ, se manifestent surtout dans les emplois instrumentaux et modaux (cf. sous C. b. et c.), si bien qu'on peut trouver a2 dans la fonction de → ab, tout comme → ab (am, an) dans les emplois réservés originairement au seul a2. Ces contacts sont renforcés par les homophonies a et an, même si an en tant que variante anti‑hiatique de a2 paraît soumis à des restrictions de position (devant pron. /adj. dém. en aq‑, cf. les exemples sous A. a., D. a. et b.).
L'existence en a. occ. d'un «objet direct prépositionnel» (D. g.) n'est en général pas admise (cf. Jensen3 93: «no occurrences»); elle est pourtant attestée en a. béarn., cf. encore HistSainteLR,Chabaneau 298. Pour a so que, cf. lat. tard. ᴀᴅ ʜᴏᴄ ᴜᴛ (Stempel).

za

REW 136; FEW 24:129b [ᴀᴅ]; DECat 1:1a; DECH 1:1a; DEM 1:1b; DELP 1:21a; LEI 1:593. TL 1:1; Gdf 1:1a; AND2 1a; AlcM 1:1a. – Graur 255–57; Sternbeck 35–36; Beckmann; Lewent14 171–80; Stempel 392; Linder2; Jensen3 328, 953–58; NotRégV,Chambon 341.