ajudicar

Citations 

variante(s): adiudicar, adjudicar

v. tr. dir.

a. a. alc. ren (apartener) a alc. ᴅʀᴏɪᴛ 'attribuer [par autorité de justice] la propriété de qc à qn'

D: 1419 ⊂ Pans3 (adj‑ «adjuger»); 1420 Saint‑FlourDAOA 37a (adi‑); 1505 TartasTLandM 169,14; 1520 SouleLespyR 1:15a (adj‑)

b. a. alc. ᴅʀᴏɪᴛ 'confisquer à qn les biens reçus en fief'

D: 1214 ⊂ PrivAngA 101,28 et pass. (adj‑)

Empr. à lat. ᴀᴅᴊᴜ̄ᴅɪ̆ᴄᴀʀᴇ 'adjuger légalement'; pour le sens b., cf. CartSSeurB.

FEW 24:159a [ᴀᴅᴊᴜ̄ᴅɪ̆ᴄᴀʀᴇ]; DECat 4:935a; DECH 3:536b; DEM 2:52b; DELP 1:109b; LEI 1:698. AlcM 1:195b. – CartSSeurB xᴄ n. 2, xᴄɪ.

ajudicador, ajudicamen