anẹde, anẹt

LvP

s. f.

'canard'

Rn 2:85b [anet ]; Lv 1:64a [anet]

FEW 24:523a, 25:1338b [ᴀɴᴀ̆ѕ].

ana