aliamar

LvP

v. a.

'lier, enchaîner'

Rn 4:74b

FEW 5:318b [ʟɪ̆ɢᴀᴍᴇɴ].