tersona

n. f.

'vache de trois ans'

D: 1451 VebretDAOA 1215b

FEW.