[afectuosamen]

Retour 

adv.

a. 'en témoignant son empressement'

1397LÉtPrGH 11,43a: … et que per cascun d'aquels que en volrien aver letras, si scriva a nostre senhor lo papa et als senhors cardenals aytant affectuosament con plus si poyra far

1401 ProvenceRn 2:32a: Plassa scriure affectuosamens al rey nostre senhor

1419LÉtPrGH 23,21b: Supplican humilment et devota a las dichas majestas de affectuosament scrieure et supplicar a nostre sant payre lo papa…

1419LÉtPrGH 23,21c: Plas nos, et affectuosament n'escriurem.

1438 Saint‑FlourDAOA 24b: lodit teusarier en avia affectuosament escript al cappitani de Ruynas

1438 Saint‑FlourDAOA 24b: loditz Ferrandos s'encharget d''en parlar affectuosament aldit Rodigo… et far tant que per lo present loditz Rodigos cessaria de demandar lodit chaval

1439 Saint‑FlourDAOA 24b: ly promeyront qu'ilh en parlariont aldit Charles d'Angies affectuosament et ly recomandariont la vila sus ladita besonha

b. 'de tout cœur, passionnément'

SElzC 136,18: E encara may desirava affectuozamen que fos orba, o en autra manieyra lajamen deformada…