afectuos

Retour 

adj.

a. 'dévoué'

SDoucG 27r: … non podia estar le sieus entendemens afectuos que a grans cauzas non vengues sos esperitz, tan fervens era en Nostre Senhor Dieu

1370Pans3 sans contexte

b. a. a [+ inf.], per [+ inf.] 'désireux de'

LeysAmG 3:140,2: Vulgars es, can le comensamens qu'om pren per proseguir e trayre d'aqui sa thema o sa materia no endutz home ni·l red affectuos ni volontos ad auzir

LeysAmG 3:140,13: per que totz homs can vol tractar d'alcuna materia, deu penre a son comensamen tals paraulas que aquels que las auziran reddan affectuos et atendutz per auzir

c. [cobla] afectuosa ᴘᴏᴇ́ᴛ. 'qui contient des réduplications expressives d'un mot'

LeysAmA 2:149,17: Cobbla affectuoza. / Affectuoza es dicha, quar sobre totas las autras dessus pauzadas mostra tan gran affectio que ses tota meja d'autra dictio recita una meteyssa dictio enayssi: / Veramen, veramen gran tort / Pres Dieus quan fo liuratz a mort; / Senher, Senher

LeysAmG 1:206,29: De la distinctio de coblas en general. / … Parsonieras son dichas de part o de parso… o son capfinidas, capdenals, recordativas, retronchadas, duplicativas, deffrenadas oz affectuozas.

LeysAmG 1:292,14: De cobla affectuosa. / Cobla affectuosa es dicha per so quar de tan gran affectio es cel qui parla… que ses meia d'autra dictio, replica e recita una meteyssha dictio… / Veramen veramen gran tort. / Pres Dieus can fo livratz a mort. / Senher Senher…