abissal

Retour 

adj.

'insondable'

OpDévB 84v,35: car si contas los abissals iudicis de Dieu faitz sobre alscus que longament avian perseverat en gran sanctetat… enayssi que Dieus los desamparava per alscus vicis amagatz…