afachador

Retour 

n. m.

'tanneur, corroyeur, apprêteur'

1267Rn 3:266b: Del mestier de sabatiers e d'affachadors

1279 CahorsDocIndF 1:287,17: So es assaber que a Caortz a e deu aver xɪɪ cossols… Autre deu n'i aver per affachadors e per sabatiers…

1279 CahorsDocIndF 1:287,21: … assaber que·l cossol que es per affanadors e per sabatiers deu esser a la u an affachador e l'autre sabatier

LVertLacG sans contexte

1339 La RéoleArchGir 2:296,3: Item, que los deitz sabateys et afachadors mostrien lo coyrame als ditz aissi eslegitz…

1339 La RéoleArchGir 2:298,22: Item, que degun sabatey, afachador ni breutey no bendien en esta bila, ny portien los curs ny lo coyrame bendre fora de la bila…

1339 La RéoleArchGir 2:295,21: Item, que los affachadors… sien tingutz de far en la forma et en la maneyra que desus es dit dels sabateys

1339 La RéoleArchGir 2:297,29: Item, que negun sabatey ny affachador no sia tant ausart que crompia cur d'alcun breutey sober la bestia biba

LeudMontPC 19: … sabaties ho fachados estans a la dita villa portans lors mercadarias al mercat del dit loc so tengutz de donar quadan…

1396 MarmandeArchGir 5:216,21: E establin plus que nulhs sabatey ni sabateyra, ni nulh afachador de coyrame, ni nulh autre mercadier… no vendia ni pausia per vendre dens los murs de ladeyta vila alcun coyrame

1397ChartCahorsD 18,86: Item in placea… testes Johannes Teyssenderii, affachator, et Petrus Grasset, affanator.

1433 Saint‑FlourDAOA 23a: a Peyre Parra, affachayre, per ɪ payrol agut de luy per lasditas colobrinas…

1437 Saint‑FlourDAOA 23a: de Dur. Rossenc, affachayre

CoutVerlhPC 30: Dels sartres e autres menestrairals e affachiadors. / Totz sartres o affachiadors e autres extrains que demoraran en lo loc de Verlhac… donen al senhor sies deniers.

CoutVerlhPC 137,22: Dels sartres, affachadors et autres menestrals.