[abilitatiu]

Retour 

adj.

ѕᴄɪᴇɴᴛ. 'tonique, fortifiant'

ElucS 306,20: … per que aytal son es be digestiu, d'humors temperatiu, del corss habilitatiu, calefactiu et de grayssha generatiu.