adustiu

Retour 

adj.

ѕᴄɪᴇɴᴛ. 'caustique'

ElucS 233,3: … la qual liquor ajustada es urina… que es talment nomnada quar es adustiva

ElucS 233,4: … urina… es adustiva… cum aquo que toca transmude per adustio et dezique per sa natura adustiva, dezicativa et corroziva

RosMontpC 2,7: Mas quar l'argen vieu a en si alcuna ordura de terreytat adustiva sens enflamatio et alcuna substancia aygosa…