adurar2

Retour 

1. v. tr. dir.

'rendre plus dur'

AigB 1378: Lai o s'encontrent li Blanc e li Vermeil, / Fraignent los astes mantenent li donzel, / Ab lor espades adurent lo tornel / Ke sont trenchat elm e col e cabel

2. v. pr.

's'endurcir'

RaimbAurP 11,47: Que, per l'arma de mon paire, / Si·l vostre durs cors s'atura [var. gens cors s'adura], / No·m tenra murs ni clausura / Q'ieu non iesca de mon aire