adunar

Retour 

v. tr. dir.

a. 'réunir, rassembler [des personnes]'

RazoDalfAlvVidasBS 295,14: E·l reis frances aunet sa gran ost et entret en la terra del rei Richart

CodiD 9.2,3: … o sia que aquel om qui fai la malafaita adunet los omes ab cui fei la malafaita, o sia que altre los adunes ed el era antr' elz, cora el fei aco, o sia que altre los i adunes per so mal engin ed un d'aquelz fei la malafaita

b. 'ramasser, accumuler'

MarcoatD 1,35: Almornes e morsels crus / Asunaras [mss. assunaras] als temps brus / E sal e meill e farina.

c. 'lier, attacher ensemble'

ChirRogC 1379: Quan los fustetz auras aissi en cros paissatz / E ben estret ab ·j· liam et adonatz, / De corre sus ab tres ferres sias cermatz