adunacioṉ

Retour 

n. f.

ѕᴄɪᴇɴᴛ. 'accumulation, concentration'

ElucS 97,19: Semlantment aquels qui fan banh en ayga freja tempradament han le pols fort et sopte per adunacio de natural calor

ElucS 154,3: La humor albuginenca… quar es algunament espessa coforta l'esperit viziu e·l dona agregacio et adunacio.

ElucS 156,13: Quar la pupilla si fortifica si la un es claus per adunacio de la virtut viziva, cum vezem els balesties…