aduire

Retour 

1. v. tr. dir.

a. 'amener, faire venir, conduire [un être animé auprès de qn/quelque part]'

GaucFaidM 49,28: que·l cuer m'a blessé d'un' amor / qui ver li m'amen' et m'adui

FolqMarsSq 4,3: Molt i fetz gran pechat Amors, / quan li plac que·s meses en me, / quar Merce no·i aduis ab se

GavG 10,36: E cujon passar galian / Selh qu'an per Marcian' adug

RicTar/GuiCavG 45: Fatz m'adur' un belh caval bag, / Autre ros, doloiros, mal fag

ComteProvAppelChr 94,12: ni no pogra a nuill seignor venir, / tant me plagues, quant hom m'aduis d'Espaigna

TrobVilAppelInedPar 308,22: Si·l dalfins çai ven ugan / ni l'aduçon siei baro, / …

SFoiHA 174: Trames per ella molt viatz / E castied q'uns no·ll menatz: / Gentet la·m n'aduzed per·l bratz

SFoiHA 438: Ben es achell aitz ereubuz / O Deus tan rica sanct' aduz, / Q'el fa per ella granz vertuz

SermArmitSerm 14,7: el euiet dos dels seus disiples en Iherusalem per una asina… e fez la aduzer e so poli

Serm2ArmitSerm 20,9: e dis lor que destaqueso una asina que era estaquada, e meneso la a lui… e desliatz la e aduezez la·n. Et anero li dicipol e adussero la

GirRoussH 512: Lai l'aduient per man Gui e Daumaz, / E fu tot environ granz li barnaz.

GirRoussHo 2955: E aduzetz i, reis, tan pro donzel / Que fassam camp de sanc trastot vermeil

JaufreB 490: … / Aduseron entre lur bras / La reïna a gran lezer, / Qe venc dejusta·l rei sezer

JaufreB 700: E cun il vant aisi parlant, / Uns escudier adueis denant / A Jaufre un caval bausa

JaufreB 3403: «Domna, si·us voletz, per ma fe», / Dis el, «eu l'adurai ades.

JaufreB 4637: E ve·l vos el caval pojat / Qe l'ac us escuders adut

NovPapS 195: Encar' a nueg l'en menaray / […] / Al pe del mur l'en aduray

NTestLyonW 230,45: Adoncas vengro li ministri als avesques et als fariseus, et eli dixero a lor: «Per que no adussesz lui?»

NTestParW 162,45: Adoncx li ministre vengron als evesques et als pharizieus e van lur dir: «Per que non l'aducest

NTestParW 126,23: et aduzes lo vedel gras et aucizes lo, e manjem e sadollem nos

NTestParW 184,13: E can Pilat auzi aquestas paraulas, aduis Jhesu foras

NTestParW 198,21: e tramezeron los a la carce per adurre los apostols

LHeurSK 88: Cant li Juzieu agron pres nostre seinhor, com l'adusseront dauant Pilat.

LHeurSK 89: Com li Juzieu, cant agron pres nostre seinhor ni adug en la carcer, que per isquern lo uestiron ·i· pali e l'asegron en la cadieira

ÉvNicSuchDenkm 4,98: D'u sieu descipol lo comprero / trenta deniers, pueyssa liat / l'aduysero a·n Pos Pilat.

LegAurT 91,15: E quant Quincia ho ausi, comandet que hom la·lh aduces. E quant fonc davan luy…

LegAurT 90,24: Finalmen fes la a sse adure, laqual fonc aducha.

GlossLat2P 71: Adure, adduco

MystSAntG 1759: Mas sores sont eyci presens, / Lasquallas sont tres ben contens / De recebre vostra sorre: / Per que aduse la de present.

MystSAntG 612: Gouvernours de chousas publicas / … / Adurey en nostre convent

CodiD 8.39,5: E si eu posc, eu lo dei aduder em presenza, e tu te deuras tornar a lui, si el pot paiar.

v. 1160 RouergueChartPrB 89,17: … a totsz los homes que Raimuns i aduzeria per estadgua ni per maisos a far

1427‥29InjCBarcC 81: tu yest un diable que sa[… à suppléer satan?] a aduhtz

1500 Alpes‑M.DocMidiM 513,8: Item, que deguna porcairada strania o privada, ho porcs en trop, non ause intrar en los actaffez del terrador d'esta villa… exceptat si los adusien per vendre ho si passavan…

1532OrdMentH 2,3: … que denguno persono… non hayo a adure ny conduyre ou far conduyre de deforo ledict lyeu et uniuersita de Mantolles dengun bestiam

b. a. de 'faire sortir [qn] de, tirer [qn] de'

GirRoussH 8771: Ja contres lor non agrent uns garison / En castel ne en tor ne en donjon, / Quant eu l'en ai aduich a grant tencon.

GirRoussHo 7774: Ja contra els non agues ·ɪ· guerizo / En chastel ni en tor ni en maio, / Quant ieu los en adutz a gran tenso.

NTestParW 394,9: … per so que ieu lo aduyces de la terra d'Egypte

c. 'diriger, commander'

GirRoussH 6257: Er aujaz de gloton com les adus; / … / Tros les ac en la tor, el mur desus.

GirRoussHo 5733: K. ve de sa gen, que·n vai de brieu, / E F. ab los seus que el adui.

CroisAlbMa 212,17: Que l'avesques de Santas, que la crozada adutz, / E·n Guilelmes de Rocas, lo senescalcs temutz, / Que menan las cumpanhas e·ls aver e·ls trahutz.

LibMorZ 391: Malaptia es… rire ab chascun rient e adure sa bocha [lat. os diducere] segont la voluntat de chascun.

d. a. a 'conduire à [un état, une situation]'

GirBornS 5,61: Ben m'a adug / Amors a so qe sabon tug: / Qe mal viu qi deziran mor

GirBornS 7,67: … Que·l douz pensars / M'aduri' ab una micha / San e let al cap de l'an!

RaimbVaqL 26,8: Us niens es qu'adutz a mort / so qu'el fai e qu'el pot desfar

GormRiegerTr 46,37: Roma, veramen sai e cre ses duptansa / qu'a ver salvamen aduretz tota Fransa

PCardV 43,60: Azo es la venianssa / que porta d'aquels tortz / que l'adutz a mals portz.

ChirRogC 869: E cranc et festola de leu adutz a mort

ChirRogC 916: Enfan que son eiservigat an aquest mal, / Non que·ls aduga nulla ves a pas mortal.

ReglSBenPans 1:15,38: O pechayre o pechayris, hyest tan fols ni tan oltracujatz que non conoscas que·l bontatz de dieu adus te a veraya penedensa.

SÉnimB 26: lhi apostol cuminalmen / aduzi[r]on a salvamen / las terras e las regios / per lurs sanctas predicazos

FlamG 3939: … S'Amors hui non m'aduz / de mon desir a qualque luz, / jamais en leis no·m fisarai

BrevAmR2 199: E quar, per nostra gran folor, / em esdevengut peccador, / nos adutz a penedessa

BrevAmR3 13262: don oracios a Dieu plai / et a totz los angels si fai, / per que creis vida temporal / et adutz a perpetual

BrevAmR3 14568: … et adutz / a sancta fe de crestias, / Juzieus, eretges e pagas

LibMorZ 444: Sabieza promet a home qu'aduia lui a se mezeus.

LegAurT 251,12: Et en ayssi cum los mariniers lo volgro en la mar gitar, sanh Felis cantet e dis: «La tua ma, Seher, me adura ha vida e tenra mi en drechura.»

1472LÉtPrGH 33,30b: que d'ayssi en avant non presumisca tals processes… empachar ni far empachar, mays los laysse proseguir e adure [ms. adura] a fim deguda

e. a. a consequencia ᴅʀᴏɪᴛ 'mettre à effet, exécuter'

1442LÉtPrGH 30,55a: … que tal causa per non dicha, facha, tractada, conselhada o consentida si haia, et per temps a venir non si puesca adurre a consequentia

f. a. en 'induire en, conduire à [un état]'

PBremRNovB 3,23: Mas s'om poges sun cor aucir, / leu agra·l mieu mort e laisat, / car aduc m'a e la foudat / de c'ieu planc e plur e sospir.

PCardV 62,8: ez enveia adus home ·n talen / d'aco d'autrui…

LibMorZ 134: Aquel es bos que son coratge a en aitant aduit que non pas solament no volia pechar, mas negeus non poscha voler.

QuinqSeptB 11d,30: Et ne nos inducas in temptationem, Paire, no nos aduias en temtatio, so es no suffras que nos i veigniam.

g. a. (que + subj.) 'entraîner (à + inf.), pousser (à + inf.)'

GirBornS 50,88: Ni non fai a doptar / Lo comensars, / Que Gascons e Navars, / Si lor aond' avers, / Aduira·l bos espers

ArnMarJ 6,49: E si·us adui Merces / que·m fassatz tant d'amor / a lei d'aman amat… !

ArnMarJ 22,2: Franques' e noirimens / m'aduz e chausimens / c'ades am ses falsura

h. a. a [+ inf.] 'entraîner à, pousser à'

LanfCigB 1,5: Mas franqeza com m'adui a servir, / Qe·m deuria, s'eu era sers, franqir?

AuzCassS 1428: ans dirai consi deu mudar / ausels, pos es al temps vengutz / c'a mudar natura l'adutz

BrevAmR2 5241: quar vera paupertatz adutz / az obrar obras de vertutz / et esquivar peccat e mal

LegAurT 444,13: A vegadas quant volia adure [ms. adura] home a far almornas, contava de sanh Serapio, que una ves hun paure am gran frech li demandet almorna…

VergCunsD 56b: … que aquel que jura lo fals vol aduire Dio a testimonijar lo fals

i. 'apporter, transporter, importer'

GirRoussH 1970: Li catorce Girart font le conreich, / E l'aduiçent per Seine tote a naveich, / Lai o cist pin e laur estant ereich, / O meines ton deport e ton trepeich

CroisAlbMa 204,71: … ·l senher reis de Fransa, qu'es mager coronatz, / Aportec las viandas e i aduis las plantatz, / Es es al seti d'Acra bonament arribatz

LegAurT 289,14: Et si dis que en aquela yrla fonc aduch lo cors de sanh Bartholmieu… en aytal manieyra…

CoutGourdPC 27: Conduma es de Gordo que tot quant hom estrams ny femma apportara ni anduzera a Gordo…

CoutGourdPC 28: Conduma es de Gordo que tot hom que venha al marcat… sia guidat… el et las causas soas et aquo que amenara ny adura

DocMillau2A sans contexte

CDragP 2v,15: Item avem agut ·ia· bestia que a adug l'ordi da l'iera a maizon

1380 B.‑AlpesDocMidiM 364,18: Item, mais paget Bt. Sonallier, per ij pasadas de j bestia que adus l'aiga xx d.

1393 B.‑AlpesDocMidiM 236,10: Item, que per quascuna bestia lanua ho bovina que se ausiria per negu de la cipta de Sest. per provesion de son hostal… ho que s'aduyses deforas per nossa ho per chantar, dea payar la reva

1394LÉtPrGH 5,24b: non sia baylada sal ad aquellos que vendran pendre sal, sinon que pague ᴠɪ grosses per quintal o adugan letra del luac d'on ilh seran partitz… e que adugan bulleta sagellada…

1395LÉtPrGH 7,6a: … que la torre de Jenson, que es sus la riba de Durensa, si meta en defencion et si establisca; et a pe d'aquella s'adugan doas naus

1396LettMerc2F 4,19: Si apar a Francesco de mandar mi un enfant propri… per aportar mi novellas e adurre las letras de cambis

1411 B.‑AlpesDocMidiM 206,45: Item, pausa aver paya per la benvengüa de Juan de Vannas… que aduys letras contra diversas personas d'esta villa, per exigir las latas

1411 B.‑AlpesDocMidiM 217,243: … que lor manquavan carbons gros, que deges dire a Jaume Julian que en deges adure

1425 B.‑AlpesDocMidiM 292,7: Item, ay paya per adure l'arena, per sinc jornals, vint blancs

1434 Alpes‑M.DocMidiM 523,1: pausy aver pagat… ha Me Miquel Mataron, notary d'Ays, per sos gages, per la comesyhon que aduhey contra la villa per lo debat de Sant Paul…

1434 Alpes‑M.DocMidiM 523,2: Item, paus aver pagat… per las letras que hanet cere Matey Isnart a Hays… e per nos autra letras que hadus d'Ays…

1434 B.‑AlpesDocMidiM 250,1: … que tota persona estranha ho privada, de qualque condition que sia, puesca et li sia licit adure et far adure vin ad aquesta present cioutat

1437LÉtPrGH 28,47b: empero alcuns d'avers que s'aduson en Provensa per huvernar et en montanha per stivar et non per vendre…

1439Pans 2:178,16: Item que tota persona… que aduga en Arle carns frescas ho salladas, las deia arasonar als gabelliers e pagar per liora…

1439Pans 2:173,15: Item que cant home forestier o strani aduria en Arle ho en son terrador e destrech alcunas mercancias…

1439Pans 2:178,20: Item que tot masellier… cant adurra en esta villa moutons, fedas, anhels… los deian arasonar e mostrar als gabelliers

1439 B.‑AlpesDocMidiM 256,6: … e affermar los buaus de Marcos per adure la peyra al pont

1445 B.‑AlpesDocMidiM 269,20: … et que si aduzia vin de fora durant lo dich terme… e, passat lo dich sieu terme, que chascun sia en sa liberta de l'adure e vendre

1445 B.‑AlpesDocMidiM 270,6–7: … que se payon a Andrieu Cocuol, de Marcols, per sieys dozenas de palps que a aduch per las pilas dal pont…

1469LÉtPrGH 31,36b: … altras personas forestieras en laqual a abundancia d'aver a suffisensa per mangar et non es neccessitat de lo adurre de foras

1472LÉtPrGH 33,57b: … autras personas forestieras, en laqual ha habundencia d'aver a sufficiensa per mangar et non es neccessitat de adure de foras

1495 B.‑AlpesDocMidiM 350,7: … ay pagat… a mosen lo sendegue Brochier, per adurre los bars dal fort de la Bana…

1502 Alpes‑M.DocMidiM 493,3: Item, que tot peyssonier de aquesta cieutat que compre peys a la marina, sia tengut et deia adurre lo peysson en la peyssonaria

1506 Alpes‑M.DocMidiM 508,50: Item, pus avem pagat per adure lo blat del nostre cartun de Clauzona…

1509 Alpes‑M.DocMidiM 511,21: Item, aven pagat a Ugon Francesquin per una letra de galeyas que adueysse de Canoas…

1533 Alpes‑M.DocMidiM 529,35: … tres gros que ay pagat a ung comissari que nos adusset la letra d'advis…

1533 Alpes‑M.DocMidiM 527,10: Item, ay pagat a ung comissari de Grassa, que venguet et anet adurre unas letras…

1533 Alpes‑M.DocMidiM 528,14: Item, ay pagat a ung que anet adure una letra per la paga del pays…

1536 Alpes‑M.DocMidiM 540,26: Item, ha pagat a Bertran Arnos per so que anet a Graulieros et Corsegolos, que aduguesson de blad et de bestiam… per la monition de las gens d'armos que eron a Venso…

1548 Alpes‑M.DocMidiM 577,61: Item, lo commissari que adusset unas letras per lo secretari Achardi…

j. 'amener, conduire [de l'eau]'

1172 RouergueChartPrB2 405,8: … do et autrorc… el mas del castel de Cornalaig, tot lo ces que eu avia… Et el mas de la Roca similiter e l'aiga per aduire a S. Eulalia.

1181 RouergueChartPrB2 454,5: … donam et autorguam… tot aquo que nos aviam et aver deviam el mas del castel de Cornalaig… e l'aiga per adur d'a la Roca a Sancta Eulalia

k. 'se procurer, s'approprier'

GirBornS 75,23: E cel que mais adui, / Cum qe·is pot, de l'autrui / Sera plus enveiatz

l. a. (a alc.) 'fournir (à qn), procurer (à qn), valoir (à qn)'

PAlvF 16,3: Lo fuelhs e·l flors, e·l frugz madurs / quan er sazos, / m'es joys e gaugz m'adutz

BernVentA 28,3: Lo gens tems de pascor / ab la frescha verdor / nos adui folh' e flor

BernVentA 12,40: qu'eu non ai joi, mas tan can m'en adutz / mos Bels Vezers…

GirBornS 23,9: … car ditz qe·l loncs espers / E·l cujars m'aduira sabers

GirBornS 40,18: Per q'ieu, cui dol, / Car jois m'adui, / Deme / Mos chantaretz…

GirBornS 40,50: E des c'om vol / So qe l'adui / Grant be, / Deu doncs esser clamanz / D'un qal qe desenanz?

GirBornS 44,9: C'ogan non chantera / Puois vergiers ni pratz / No m'adutz solatz

GirBornS 45,65: Qu'an puois non fui lez ni gais, / Des c'us fols versatz / Que m'aduis pecchatz / M'afizet e·m fez entendre / Gran mensoni'…

GirBornS 53,9: Qu'en orient vey l'estela creguda / Q'amena·l iorn [var. c'adus lo i.]…

GirBornS 8,48: Que, per Dieu, sol lo parlars / M'adutz tals cent bons pensars / Que qecs m'en valria

GirBornS 15,32: Mout es granz la proez' e·l senz / Que·il a tanz bos sabers adutz

GirBornS 26,12: … / Non per re qu'ieu dixes anc / Don m'avetz tal ir' aducha.

GirBornS 62,3: E plor e chan, / Mas no m'adui mos chantz solatz

RaimJordA 4,12: En amor son mei cossir, / … / e pus tan ric joi m'adutz / a midons o dei grazir

RaimJordA 7,5: … un' amor que·m senh / e·m destrenh, / qu'eras m'adutz un talen / don sai veramen / que morrai

ArnMarJ 4,33: e mas Amor m'adutz aitan d'onor, / no·m don ja Dieus nulh ben a mon viven, / s'ieu ja per ren de vos amar mi tuelh

GaucFaidM 10,42: Tant d'autrui / gioi non fui / enveios ce·m quges / ni·m penses / ce gia·m des / Amors so qu'er m'adui

BertrBornG 8,7: … / E·l nous temps vertz e grazitz / Qe·ns adutz jois e doussors / …

BertrBornG 28,25: Anta l'adutz e de pretz lo descarga / Gerra cellui cui hom no·n troba franc

RaimbVaqL 6,39: … midons qu'ab belh semblan m'aduy / gaug et erguelh, tro qu'ap no m'atayna

GuilhCabC 5,41: c'aissi·m sui, ses totz cutz, / de cor a vos rendutz / c'autra joi no m'adutz

GavG 9,49: E quier n'autre cuy esgara, / Que port aver et aduga, / Que lo·n fai tornar caytiu

TomPalF 1,35: mas questa patz q'en Symos nos adutz, / raub' e ausi e fai d'aut bas chaer

ElBarj/RefTretsHarveyPPart 1:278,1: En Jaufrezet, si Dieus joi vos aduga, / ara prenetz d'aqetz dos partimenz: / …

FalqRomAG 17,48: et en peccat ai tan dormit / c'a pena vey la clara lutz / que·l tieu Saint‑Esperit m'adutz

RaimCastG 2,7: que la bona entendensa / qu'ella m'aduy e·m atray, / mi ten ades a faire so que·l play

RaimVidF 1,248: Noble cors fay home serta / … / e adutz abrivatz coratjes / e gentilez' a totas gens

RaimVidF 2,1214: … car amor adutz mans pros / e mans enans seluy qu'es fis

AimBelP 16,43: que fin' amors, so sapchatz, / non es als mas voluntatz / c'adutz ins el cor vezers

LanfCigB 28,33: Que razos fort me n'espaventa, / Qi no m'es parens ni vezina, / Ans m'es a dan per ma faillensa, / E vei que m'adutz desfiansa

LanfCigB 30,39: Eva per via torta / Nos aduis mort, / E vos conort

RaimGaucR 4,23: Pero mais val lo dos on pus francx es, / quan Caritatz l'adutz a cor volon / lai on Merces li fai planca e pon.

SFoiHA 365: Aqell angels qe·i es venguz, / Aujaz qual deintad i aduz: / Corona d'aur qe plus reluz, / Non fa·l soleilz quand es creguz.

GirRoussH 8402: Grant tresaur nos aduiz qui Folcon rent

GirRoussH 1: Bone cancon e ville vos ai aduche, / E des morz [pour moz] acesmaz feite e estruche.

FlamG 2352: una douzor al cor lo tocha / que·l cantz del rossinol l'adus

FlamG 6545: quar mot dec al cor saber bon / aitals dousors que l'uilz aduz

m. 'entraîner, causer, produire'

MarcGHP 8,7: Ben son ist ganador destruig, / qant l'un[s] pechat[z] a l'autr' aduig [éd. q'ant l'un pechat a l'autr' aduig], / el fuoc del malign esperit

GirBornS 14,8: … quar quecx fuj / So que pretz aduj, / E merma Ioys e avinens solatz

GirBornS 27,55: Car soven tol guerra so qu'adutz patz!

GirBornS 28,24: Que sens e cartatz / Adui pretz e dona, / Si cum l'ochaisona / Nonsens eslaissatz

ArnMarJ 11,3: Ses joi non es valors / ni ses valor honors, / que jois adutz Amors

ArnMarJ 29,33: que·l semblans adutz ochaizo, / si tot del fag se ditz de no

FolqMarsSq 7,9: Ab bel semblan que fals' Amor aduz / s'atrai vas leis fols amanz e s'atura

UcBrunG 3,12: e gens parlars ab avinens respos / adutz amics e non creis messios

PRaimC 16,1: Tostemps aug dir q'us ioys autre n'adutz / Per que no·m vuelh nulh temps de ioy partir

BertrCarbR 191,5: Aquesta semblan folia / fa qui fuch aquel saber / c'adutz los autres que son

AmSescSchultzStud 1,53: Vos sabetz, dona gentil, clara, / que us plazers autre n'adutz

AuzCassS 3273: Car uns mals sol un autr' adurre, / can non es qui premier en cure

FlamG 1818: que trop aizes e trop lezers / adus amor mais c'autra res

FlamG 4242: e deu motz dir d'aital engansa / que non adugon esperansa / ni non fasson desesperar

GlossIt2M 14: Adui: aduce, reca

n. 'comporter, impliquer, nécessiter'

GirBornS 43,39: Doncs quals dreiz / Ho acueyll / Que·l fyls ai' atretan / De rend' e·l prez soan, / Ni quals raizos aduy / Que mielz no taihn' autruy?

CadZ 22,24: E·l senher qu'ades vol traire / Dels sieus e·ls ponh' en desfaire, / Non deu esser amatz ni car tengutz, / Mas sol aitan cum leialtatz adutz.

o. 'mettre en avant, alléguer, citer'

ÉvNicSuchDenkm 4,108: Mot fort l'encolpo e l'encuzo, / motz crims encontra luy aduzo.

AlbucE 179,18: E no he adhuzida aquesta narracio sino perque sia adiutori sobre aquo que catz de aquesta malautia

OpDévB 83v,16: … alscus messatges e discipols d'Antichrist, los quals pallian e defendon lors errors… et amenan [var. es aduçon] en exempli alscus accesses et alcunas singularitatz que feron alcus santz

2. v. pr.

a. 'venir, arriver'

BernVentA 29,37: mas l'aiga que soau s'adui, / es peyer que cela que brui

GuilhPCazL 20: quar ja s'aduy / temps on ja dompn' aya desduy

b. 'se rendre, aller'

RaimVidF 2,74: Car lai on valor ven e tria / ven parages, e de lai fui / on paubres cors soven s'adui

c. 'se procurer'

JaufreB 5259: E tenc en la man per lo caut / Un moscail ab que s'adus vent

3. aduch, adusit p. p. /adj.

a. 'amené [quelque part, en parlant d'un être animé]'

ArchBPyrLespyR 1:14a: Los corps e persones de… menatz e addusitz en lo castet de Pau

b. 'apporté, transporté'

1411 B.‑AlpesDocMidiM 205,40: Item, pausa aver paya… per una peyra grosa aduscha anbe mos buous…