adrechamen

Retour 

adv.

a. 'correctement, comme il faut, bien'

AimPegSC 11,4: Ara parra qual seran enveyos / D'aver lo pretz del mon e·l pretz de Dieu, / Que bel poiran guazanhar ambedos / Selh que seran adreitamen romieu / Al sepulcre cobrar…

AimBelP 7,1: Nulls hom non pot complir adreizamen / so q'a en cor, si tot quan el eis fai / no·l sembla pauc…

GuilhMont/SordGuilhMontR 3,51: Sordel, yeu tenc a non sen / qui en autruy chauzimen / met son fach, qu'adrechamen / per si faire poiria

GuilhMontR 11,8: quar amors fai far ricx faitz d'agradansa / e fai home viure adrechamen / e dona joi e tol tot marrimen

BertrAlS 4,30: … el n'a leuat la cros / E uol passar en terra de Suria. / Guardatz s'o fai ben ni adrechamens / Que so que pert de sai aunidamens / Uol demandar ad aquels de Turquia.

BertrCarbR 10,14: Qui malvestat fay, nulhs hom non poiria / tolre lo nom del ‹malvat› sertamen, / per que fay bon renhar adrechamen.

AuzCassS 1249: la pena qu'es fracha trencatz / … / … car aisi·s fa / plus adreitamen e plus be / la pena que aqui cove

RazoGaucFaidVidasBS 188,12: car el se volia crosar et anar a Roma, mas so non podia ell adreichamen far, si ell agues guerra ni mala volontat a neguna persona…

b. 'loyalement, sincèrement'

UcBac/Bertr4HarveyPPart 3:1250,3: Seigner Bertram, uns cavaliers presaz / ama una domna et es per leis amaz / adreitamen e senes tricharia

PBremRNovB 10,45: Be·us dic lauzor verai' adrechamen, / domna plazen…

PBremRNovB 15,14: e qi seignor vol servir lialmen / deu lo, can fail, blasmar adreizamen

PCardV 42,29: e si·us repren / adrechamen / non m'o deves a mal tornar

GuilhMontR 14,31: Quar s'om de se ni d'autruy non defen / a son poder los sieus adrechamen, / falh endreg lor tan que·n pert sa drechura.

LanfCigB 21,34: Se·il fos seingner, ia no·m feir' homenatge / Adrechamen, car sai que·l no·m tenria

BrevAmR3 15688: Encaras fai d'amor senhal / cascus al rei celestial / quan se penet adrechamens / dels peccatz e dels falhimens

c. 'vraiment, effectivement'

VidaBlacVidasBS 515,2: En Blacassetz si fo fills d'En Blacatz… Et el fon ben adreichamen sos fils en totas valors et en totas bontatz…

QuinqSeptB 11a,29: … que aquel esperiz venens al cor l'esseing e·l do compunctio de sa salut… Adreitament donc per compunctio de cor… ira e desdeings de cor es asuauzaz

1174 RouergueChartPrB2 410,3: … et dono atque laudo meum corpus pro servo et per cofraire et per fraire, si in vita mea venire potuero adreitament

1174 RouergueChartPrB2 410,15: Per aquest do e per aquesta almorna… a·m receubut per cofraire et per fraire cora qu'eu venir volgues adreitament e lla maiso Sancti Felicis…

d. 'habilement, intelligemment'

AuzCassS 3766: et a n'i pro d'aitals secx pecx / … / c'ades van metjan e rugen / e cujon esser maldizen, / e ges no·i podon avenir / c'adreitamen sapchont maldir

AuzCassS 3773: e maldig ditz adreitamen / vens bendig ditz nesiamen

FlamG 4231: Eu no·l conosc ni sai qui sia, / mais vos fares gran cortesia / s'adrejamen li respondes.

FlamG 4236: quar ges fort ben adreitament / no·il puesc en escofet respondre