abilhamen

Retour 

n. m.

a. 'mise en état, réparation'

1513LCPauT 70,23–24: et per abilhar la conporte et serralhes deu portau et abilhement de relodge, et per far condusir aquet…

b. a.s pl. 'équipement, outils, engins'

HistJValbB 315,5: … que eron tres millo homes, los milhor acotras que si podia dire, tant de armamens que abilhamens que ero ung trionfle de los vesser

1434Pans 2:157,11: … totas las autras causas et abilhamens losquals lo dich monier hauria fach far per molre et far molre los dichs molins, sian et pertengan liberalment et francament als dichs senhors

1434Pans 2:157,23: Item es de pati que a la fin del temps que lo dich monier layssara lo dich molin, los dichs senhors sian tengutz de satisfar so que lur rendra dels abilhamentz del dich molin

1443Pans3 sans contexte

15e s.LespyR 1:354b: Far boloartz, barbacanes… e autes abilhamentz de goerre en lo castey

LCArlR 36,23: … ai reseput de mon compaire Juhan Audet de l'argent qu'el garda de monsen lo Preire per los abilamens qu'enportet a sa mort…

ArchBPyrLespyR 1:354b: Tota la ferra e abilhamentz de camp

c. 'vêtement, costume'

FrancMorlJeanrJoies 63,25: … / Vestit de dol, e sus l'abilhament / Sera escrit de fiel d'aur he d'argent: / Al cor me fier la Pera del enguoys

ChrÉtGovPans 1:106,1: en dissent que losdits Jusious… fan robes, gipons, causas et autres abilhaments nous et de materia nova e de draps de seda

MystRouergJT 523R: Los jutges he coselhies he avocatz he lo notari he lo sargan Roma… se devo anar abilhar en lo secret, cascun segon son abilhamen

MacPrGL 57,681: Abilhamenta feras numquam de pestiferatis: / per drapos pestis se tenet atque rapit.

1443Pans3 sans contexte

1489 B.‑AlpesDocMidiM 353,7: Sec s'en la spensa facha… de los habilhamens de las gens d'armas della villa de Forc.

1520Pans 2:257,13: Per lo conte do sartre que el a fach loz abylhamens; fl. 24, s. 12

1535 DoatRn 3:523b: Que la confrairia aya habillamens per ela

ForsBéarn2D 85,22: Qui atenhera lo layroo furt en maa, lo deu tore tout so qui ha, exceptat son habilhament, & lo liurar au senhor, & au raubat rende lo furt.