adorrir

Retour 

v. tr. dir.

'avoir en horreur, mépriser'

BrevAmA 25551: Mas cel l'ama que l'obezis / E·ls deliegs carnals azoris / E·l mon e rictat temporal, / Per so qu'en l'amor divinal / Se repauze…

BrevAmR2 4141: e non deu esser gen tenens / ni en causar ni en vestir / ni lagz vestimens aorrir [var. adorrir]; / e deu s'azautar d'agruras / e de negras vestiduras