*[adoracioṉ]

Retour 

SElzP 79,32: Costuma era en aquest sanh jovencel que de nueg recglarmen enan que·s mezes en lo lieg per dormir, se donava adoratio [à lire ad oratio] per gran espazi de temps.

SElzP 80,36: E cant se fo levat d'aqui, sobdamen se donet adoratio [à lire ad oratio] e contemplatio