abeurar

Retour 

1. v. tr. dir.

a. a. (de alc. ren) 'abreuver (de qc), donner à boire (qc) à'

GuilhBergR2 4,24: c'ab lor moillers ai jon, / et abeurat cen vetz / mon caval a lor fon

PonsCapdN 13,11: Qu'el si laisset d'espinas coronar, / Batr' e ferir e de fel abeurar, / E·ns rezemet del sieu sanc presios

FalqRomGouirAlba 14,21: Senher Dieus que nasquetz de la Verge Maria / … / e fos en crotz levatz / d'espinas coronatz / e de fel abeuratz

GirRoussH 9546: Que vit un satanas, samblant serpent, / Qui de son mau venin, loc de piument, / La volie abeurar

PrécArmitSerm 21,3: Bona chausa es far las ᴠɪɪ obras de misericordia. La primeira es paicer celui que a fam; la cegonda abeurar los cedejans

DaurelL 1541: Pren lo caval del rei, es sus montatz, / Et ab los altres abeurar es anatz

CroisAlbMa 164,53: Que·l meus leos se clama, car lh'es falhitz condutz / … / Mas, per la Crotz santisma! oi es lo jorns vengutz / Qu'er de sanc ab cervelas abeuratz e pascutz!

GestaKarS 78: … Dieu… local escampec lo sieu sant sanc per so que·ns deliures del poder del diable, suspendutz en la crotz et abeuratz de fel e de viagre

VisSPaulAppelChr 117,71: qu'ieu fuy crucificatz per vos et ab lansa feritz et ab clavels clavelatz et ab fel abeuratz

GuerreNavS 1802: Qu'el yssic de la vila com qui va abeurar.

BrevAmR3 9792: don ditz le savis Salamos / qu'om al enemic frachuros / quez a fam deu dar que mangar, / e si set ha deu l'abeurar

LegAurT 54,4–5: cossi Jesu Christ podia esser Dieu, cum fos nat, et temptat, e trahit, e despolhat, e de fel abeurat, mort e ssebelhit

GlossLat2P 71: Abeurar, poto, adaquor

VergCunsD 20b: Almosna corporal es paisser li famejant, abeorar li setejant

VergCunsD 83bisb: e fo abeora de fel e de açi en la soa see

EnqArlNicollet 2: usi sunt piscari… et abeurare bestias; veniebant ad aquam causa abeurandi; abeurabant ad buccam de alpibus et ad fontem de vaqueriis et ad passadoiras; veniebat abeuratum oves ad fontes molendini de vaqueriis; abeurant animalia sua in stagno

1279 NiceBambeck2 109: … immittere avere suum sine aliqua molestia, et adaquare seu abeurare

1370Pans3 sans contexte

1494LJBarrasR 39b,34: … per far las chanals a la font de Lura per abeurar lo bestiari…

b. a. alc. ren a alc. 'donner à boire qc à qn'

ÉvEnfH 889: Tal ren ti faray abeurar, / Que ti fara lo ventre enflar.

SDoucG 92v: E mantenent que·l maires li ac abeurat l'aiga, l'enfas comenset a garir

NobLeyçD 316: El dis qu'el avia se: fel e açi li abeoreron

c. 'arroser, mouiller, irriguer'

LSidRn 2:217b: L'ayga que dissen de l'ayre las reverdezis e las abeura per las cimas

LSidBartschKChr 338,29: lo vens la [c.‑à‑d. la nivol] fer e enfla e la fai creisser e espandre e cazer e ploure en la terra et abeurar les bes que·y so

LSidM 154: e si i a ·vii· manieras d'aygas… et abeuran aquellas herbas

LSidM 1037: car, enaysin cant l'ayga abeura la terra e la manten, enaysin lo cors es abeurat de sanc e sostengutz

d. 'imbiber, enduire'

ChirRogC 662: Contra noli me tangere. / … / De color negr' es, hoc, et blaus et fa gran ias, / Mas tu d'aquest bon emplastre l'abeuraras

e. 'tremper dans du sang'

SFrancMirA 9.3,5: quo l'enemic de sant Frances contendes ab un nebot sieu e l'asontes, lo nebot pres lo coltel et abeurec li tot al cors

f. 'combler [qn]'

DoctrRaimCastG 6,113: Qu'ieu cre c'a Pantacosta volguist totz abeurar / tos apostols de gracia c'om non pot comparar, / que del Sanh Esperit los volguist alumpnar.

LVVertRn 2:217b: Del fluvi de la vostra dossor vos lo abeuraretz, car ab vos es la fontayna de vida

g. 'en faire accroire, leurrer'

RaimVidF 2,1012: Mas vos me cujatz abeurar / aisi com s'era senes sen, / ab us fenhemens duramen

2. v. intr.

'boire, se désaltérer'

CroisAlbMa 24,9: L'aiga vos voldran tolre don vos tuit abeuratz

CroisAlbMa 158,42: E an pres lo ribatge del capdolh enviro, / Que degus hom no·n iesca ni i intre a lairo, / Ni cavals no i abeure ni hom aiga no·lh do.

CroisAlbMa 162,86: E desotz lo castel… / Son ilh de Volobrega ab los lins acorsatz, / Que nulhs hom no i abeura que non torne dampnatz

1316 Mont‑de‑MarsanTLandM 22,29: … que los ·ᴠ· caps de vaques e lor noyris dels dijts abadesse e combent… sien e estonquen e padoesquen… e abeurin per las medises teres

3. abeurat p. p. subst.

'celui qui a reçu à boire'

ÉvEnfH 914: E deron li a beure l'ayga, / … / Per la vertut de l'ayga amara / Dava Dieu signe en la cara / E manifestava·l peccat / En la cara de l'abeurat.