adolhat (?)

Retour 

adj.

'mis en perce [en parlant du vin]'

CoutGontArchGir 7:105,4: E donet atressi en franquessa que draps de leyt… no sia penhorat, per guatge ni per autres afars, ni farina molta obs de l'hostal, ni bis adolhat [à corr. adosilhat?] de que hom beua continuadament…