abeuramen

Retour 

n. m.

a. 'fait et action de donner à boire [à qn]'

LegAurT 54,10: tot aysso era scrich en los libres que covenia que fos complit el Filh de Dieu… de la trassio… e del despolhamen… e del abeuramen del fel… del liamen… de la sepultura

b. 'abreuvoir'

LvP sans contexte