adiramen

Retour 

n. m.

a. 'colère, haine, hostilité'

BernVentA 5,27: … / car volh mais perdre·ls olhs del fron / qu'eu ja re fassa c'a leis pes. / d'aitan cum poira, 'n essiens / no volh que·m si' adiramens

PVidAv 13,26: E dir n'ai enueitz e viltatz, / Sitot s'es messong' e foldatz, / Quar cors qu'es ples d'airamen / Fai ben falhir boca soven

PeirolA 6,34: mas ieu non vuelh que folhs aziramens / mon cor segur torn en aital duptansa

GuiUisAudTrUis 1,31: … si·m faz mal … / Tant gent lo·m faitz, ses far adiramen, / Ab bel senblan et ab acoillimen

BernSicRiquerTr 241,16: Tot jorn m'azire / et ai aziramen, / la nueg sospire / e velhan e dormen.

OpCath2V 6,39: E al libre de Sapiencia es scrit del peca d'aquest poble… bregas, no remenbranças dels bens del Segnor, lo ayrament de las armas, canbiament de naisenças, non fermeza de noças…

GuerreNavS 305: Dont Castel' e Navarra crei qu'entro al finiment / Auran tribaill e guerra e gran airament

LibMorZ 16: Escharnimens es per airament d'alcun nozent perdre sa non nozensa.

LibScintW 36D,30: En thesaur de sabieza es entendemens, e sabieza, e reliositaz, es aïramens de pechat.

BibCarpN 26ra: E moto saren scandeleia en aquela via, e lioraren se entre lor e auciren en eyrament l'un l'autre.

b. aver en a. 'haïr'

NTestLyonW 248,25: Mais que sia complida la paraula que en la leg de lor es escriuta: ‹Quar en azirament agro mi de grat.›

NTestParW 284,13: Ieu ame Jacob, mas Esau agui en aïrament.

LTobM 69a: Mas enapres moty temps, mort Salmanasar lo rey, cum Senecarub lo filh de luy regnes per luy e agues an eyrament li filh d'Israel al sio regardament…

BibCarpN 111vb: Si lo mont vos aira, sapia car el ac mi en airament prumierament que vos.

c. esser en a. (a) 'être haï (par)'

NTestLyonW 59,22: e levar s'an li fil contra·ls pairos, e turmentar los an per mort, e seretz en azirament a totz homes per lo meu nom

LibMorZ 358: Tota demora es en aïrament

BibCarpN 26ra: Adonca lioraren vos en tribulacion e auciren vos, e sare en ayrament a totas las genç per lo mio nom.

NTestZurS 33r: Adonca lioraren uos en tribulacion e auciren uos e sare en ayrament a totas las gent per lo meo nom.

NTestZurS 126v: Mas uos sare liora de li payron e de li frayre… E sare en eyrament a tuit per lo meo nom.

d. 'chose qui irrite, chose qui déplaît'

BernVentA 13,36: e lauzenger volon mo dan d'amor / e diran l'en be leu adiramen

PeirolA 13,33: E s'anc mi fez mal ni aïramen, / can pais mos oils glotos sa grantz beutatz, / cujatz c'adonc li voilla mal? – No fatz.

RaimVidF 2,160: Aisi no·il respos nuil conort / la domna, mas açirament

e. 'affliction, tourment'

GirBornS 62,31: E qui sap dir / Lo dol ni·l dan, / Can bos seigner rix enseignatz / Se part dels sieus… / … / Car qui·n cobrar / S'agues cal que fianza, / No·i agra tan d'aziramen; / Donx es lo dretz e benestars / C'om n'ai' ir' e pesanza.