[adibir]

Retour 

v. tr. dir.

a. 'employer, user de'

1236PrivAngA 107,29: la quau sobredeyta inquisition audida, volens ad aquestas causas remedi esser adhibit

CartDaxLNoirDaxA 383,2: … si es negat que la peinhere no es feyte en sa heretat, mas en autre part o que frau fos adhibit en peinherar per augun deus soberditz…

CartDaxLNoirDaxA 383,5: … aquet qui aura feyt la peinhere, sie tengut de iurar… que negun frau no y fo adhibit

1346LVertLacG 199,11: Lo dig moss. lo jutge volen sobre aquestas causas remedi adhibir e provezir de remedi

14e s.ManConsLimS 97,17: volentz e comandantz… per les enquisitors nostres per aquestas causas e per autras especialment destinadors esser ahut e adhibit remesi covinable

b. a. fe a ᴅʀᴏɪᴛ 'ajouter foi à, reconnaître la validité de [un acte]'

CartDaxLNoirDaxA 235,6: A tots et sengles les presens letres reguoardedors, Oliver de Ingham caualer, deu dugat de Guiayne senescauc… salutz, et fe a les presens [c.‑à‑d. letres] adhibir.

14e s.ManConsLimS 88,28: lecal sagel apausat o no apausat, romput o no romput… volem… en totas las causas en aquest esturment contengudas plenieyra fe esser hahuda et adhibida, aysi com a veray et a public esturment

1437LÉtPrGH 28,24b: … que… de son archiu los archivayres los [c.‑à‑d. los statutz provensals] deian trayre e tabellionar… alsquals ayssins trachs et tabellionatz per tot lo dit pays si deia fe adhibir plenaria en juysi et defora