[adesmerdat]

Retour 

adj.

'sali d'excréments'

ÉvEnf2R 1,1131: Los aussels fes volar trastotz / E foron orres e bragos. / E domentre que s'en anavan / Als fals juzius qu'en regardaven, / Per mieg la cara lus [pour lor, éd. l'us] doneron, / Les fals jusius totz esmerderon. / … / Aquels aussels qu'ero merdos / Los fes trastotz del fanc volar / Et pueis los fes en haut balar, / Per mieg la cara lus [pour lor, éd. l'us] a dat, / Trastotz cans [éd. caus] so aesmerdat.