[adesme]

Retour 

n. m.

a. a l'a. 'à l'estime, au juger'

1435Pans 2:158,13: … que touta carn de buou… deian vendre… sensa los ɪɪɪɪ bucs del not en sout del buou, losquals se deian vendre a l'aysme et sensa pes

1435Pans 2:158,27: … que tota carn de porc… se vendra et deia vendre sensa la testa et las squinas… lasquals ensis non deian ni puescan vendre al pes sinon a l'aysme

b. penre a. de 'tenir compte de'

AtMonsC 2,747: … despendre·l cove / amezuradamens. / Aisi falh als mais sens, / car no·n prendo aesme