[adesmamen]

Retour 

n. m.

tan… (que) non es a. impers. 'tant… qu'on ne peut pas évaluer combien'

TezJB 133: De Gedeon sai be los dos esproamens / … / Cest venquet qatre princes pels Dieu comandamens / E tan grans gens ab els non es azismamens