ades

Retour 

1. adv.

a. 'aussitôt, sur‑le‑champ, tout à l'heure, sous peu, bientôt'

GuilhPeitP 9,44: Ren per autrui non l'aus mandar, / tal paor ai c'ades s'azir

GarBrunB 414: … / que ia se·n desconort / ni·n perda bel deport; / (mas cel a cui s'aten / fai ades conoisen,) / ves calque part que teigna

JRudP 2‑2,33: Ço dis li gens ancïana / Q'ab sufrir venz savis fol, / Q'ades se·n ven de rabina

JRudP 6‑2,22: Anc tan soven no m'adurmi, / Mos esperitz tost no fos la, / Ni tan d'ira non ac de sa, / Mos cors ades no fos aqui

PAlvF 19,11: … / per nuill plai / ab si no·t retenha, / q'ades no·m tornes retraire / son estar e son captener

PAlv/BernVentHarveyPPart 3:966,21: Greu a hom gran ben sens dolor, / mas ades venz lo jois lo plor.

BernVentA 17,19: E doncs, pois atressi·m morrai, / dirai li l'afan que m'en ve? – / Vers es c'ades lo li dirai. –

BernVentA 20,31: E si·l plazia, ·m tornes / al seu onrat paradis, / ja no·s cuit qu'eu m'en partis; / ans mor can no i son ades!

BernVentA 30,39: Pero ben es qu'ela·m vensa / a tota sa volontat, / que, s'el' a tort o bistensa, / ades n'aura pietat

RaimbAurPRogN 8a,14: e ia l'avers no·m si' escutz, / s'ieu sui avols ni recresutz, / qe pel ver non passetz ades

RaimbAurP 33,25: E com morrai ades! / Si·m cocha·l bes q'eu n'aic! q'el luec tornes!

GirBornS 18,6: Que·l luec me dona Iois ades / E la sazon, desqu'ieu suy gais

GirBornS 53,5: … / Qu'ieu non lo vi pos la nuechs fon venguda, / Et ades sera l'alba!

GirBornS 59,27: A que trobatz, / Si no vos platz / C'ades ho sapchon tal e cal?

GirBornS 60,48: Per so non voill ges que m'ades / Ni·m si' a taula parsoniers, / C'ades seria sieus sabriers

RaimJordA 1,15: mais am de vos lo solatz e·l vezer / e·l ben e·l mal que m'en pot eschazer / qu'ades jauzir del plus ric joc qu'ieu sai, / don', estiers vos…

RaimJordA 4,8: Lo clar temps vei brunezir / … / e ieu, que de cor cossir / per la gensor res qu'anc fos, / tan joios / sui, qu'ades m'es vis / que fuelh' e flor s'espandis.

GuilhBergR2 22,5: Be·m volria q'om saupes dir / novas d'En Ramon Gauseran, / … / q'ades aura passat un an / qe l'avem vist sol guerrejar

ArnMarJ 18,32: t'enseignorist tant sobre·ls poderos / que cant que·t plac fo pois ades razos

GaucFaidV2 25: E, car un' enguanairitz, / on beutatz mala nasques, / mi fetz falir, taing q'ades / mi pendes / silh que de nien m'avia / mes en via / de totz bes

FolqMarsSq 3,22: Pero no·m lais, si tot s'es perillos, / c'ades non poj e sus a mon poder

FolqMarsSq 17,26: Mas un conort n'ai que·m mou de folor: / qu'ades m'es vis que·m vuoilla dar s'amor / qan volv vas mi sos huoills plens de doussor.

FolqMarsSq 21,44: e sembla·l vostre donar / don vos creissia·l talanz / on mais venion queridor; / mas Deus, com a bon donador, / vos donav' ades mil aitanz

BertrBornG 1,55: E·l vescoms defenda·l s'onor, / E·l coms deman la·l per vigor, / E veiam l'ades al pascor!

BertrBornG 28,41: Vai, sirventes, ades tost e correns, / A Traïnac sias anz de la festa

RaimbVaqL 18,58: E lai part Mon Senitz / somo / la ciutatz Contesso, / qu'ades guerrei leis qu'es tan bon' e bella

GuirCalE 8,4: Ab la verdura / Del temps qui meillura / Per bon' aventura / Mi pren ades cura / De joi e d'amor

ComteBiandFalqRomAG 12,7: e consell li darai gen / et er folz s'el no l'enten: / c'ades son viage / tegna dreit vas son estage

AdNegG 59,11: E si dompna joves vol / Amar lui qe no·il cove / E bel chastiar non cre, / Ades sera remasuda

AdNegG 70,23: Per cho m'auci desiran / Quant la remir en pessan / C'ades la cuich vezer nuda / Enaissi con l'ai veguda

RaimVidC 220: E dis: «Ja non atendrai pus / c'ades non an vezer que es.» / Lo portel obri demanes

RaimVidF 1,72: – Amicx, ses tot musatje / vuelh que·ns anem ades disnar

RaimVidF 2,389: … que vos m'auçes / d'aital cauza parlar? C'ades / non o conprases ses devet!

GuilhMontR 4,20: La Marcha, Foys e Rodes vim / falhir ades als ops de prim

GuilhMontR 7,35: … / que Dieus e pretz son d'aitan par, / qu'ades los pert qui·s ne desvia

AnonGambAnon 21,19: Donna qui'n amor s'aten, / ben de aver fin coraie: / tal n'i a qu'ades la pren, / puis la laissa per folaie

RaimGaucR 2,31: Tu iest vengutz en dechazensa / qu'ades iras el fuec d'ifern arden, / on ja de mal non auras guerimen!

RaimGauc/JoanMirHarveyPPart 3:1096,6: Diatz m'en ver ades ses falhizo

GirRoussHo 7325: E dijatz mi G., que ades esples / E no remanha om, que armas ades.

DaurelL 579: So dis le rey: «… / Ades irem can nos cerem dinatz.»

DaurelL 773: … per la tera cornatz / Que si Betos es en loc atrobatz / Que a mi sia tot ades aportatz

RazTrMarshRaz 2,25: … qe greu seres en loc negun tan privat ni tant sol, pos gens i a paucas o moutas, qe ades non auias cantar un o autre o tot ensems

CroisAlbMa 13,20: E·l comte de Toloza lor va encontra ades: / Que ira ab lor en la ost, ben lor a el promes.

CroisAlbMa 33,29: Eu vos coman a totz en Dieu devezion / Que vos non retengatz que valha un carbon / De l'aver de la vila, qu'en escumenjazon / Vos metriam ades e en malediction

JaufreB 7077: Ara doncs, donna, apparelhatz / Vostre palais, e faitz issir / Vostraz jenz per el aculhir, / Qu'eu tornarai ves el ades.

AuzCassS 2882: … e·ls hueills li tremblon / de tal guiza qu'ades resemblon / que vueillon fors del cap issir

AuzCassS 3116: Si vostr' auzels a nos els pes, / enaisi lo·n gitatz ades: / …

DonPrM 2315: ades – cito

RazoBertrBornVidasBS 96,1: Quan lo reis Enrics ac renduda gracia a Bertram de Born… el si fo mout alegres e gais e comenset ades a gerejar N'Aseimar, lo vescont de Lemotges

RazoBertrBornVidasBS 107,7: E·l reis Enrics si fetz metre dels edificis plus en aquella part on saup que·l murs era rotz, e fon lo murs ades per terra e·l castels pres.

RazoBertrBorn2VidasBS 140,4: E dis al comte d'Engolelma qu'el volia sa filla per moiller, e fez se la dar, et esposet la ades e montet a caval et anet s'en ab sa moiller en Normandia.

RazoDalfAlvVidasBS 295,15: E quant En Richartz auzi aquest faich, si venc ades e passet de sai mar.

RazoGaucFaidVidasBS 172,23: … Gauselms Faiditz venc vezer ma dona N'Audiartz ab gran alegreza, si com sel que crezia ades intrar en cambra, et ella lo reseup molt fort.

RazoGuilhBalVidasBS 327,43: … mas si volia qe la vendeta fos aitals: q'En Guilelms se traises la ongla del det plus long e que la·il aportes… Et ades se fetz liar lo deit e la ongla traire fora.

RazoGuilhSDidVidasBS 281,11: … cantet lo a sa moiller. E la dona entendet ades la razo e recordet se d'aiso qu'ela avia dig e promes

RazoPVidVidasBS 361,6: E quan Peire Vidal se corrosava ab ela, En Barrals fazia ades la patz

RazoPVidVidasBS 362,14: E ploran l'en preguet qu'el en degues ades penre venjansa.

RazoRaimMirVidasBS 393,9: … si la preguet d'amor; et ella li dis ades de far tot so qu'el volia

VidaBertrBornVidasBS 65,6: E s'il aguen patz ni treva, ades se penet ab sos sirventes de desfar la patz

VidaFerrVidasBS 581,7: e s'alcus li·n venia che s'entendes miel che i altri e che fes questios de son trobar o d'autrui, e maistre Ferari li respondea ades

VidaGuilhFigVidasBS 434,5: E s'el vezia bon home de cort venir lai on el estava, il n'era tristz e dolenz; et ades se penava de lui baissar e de levar los arlotz.

VidaGuilhTorVidasBS 237,12: El fo molt alegres quant el so auzi, e comenset ades a far so que aquest li avia enseingnat

VidaRaimJordVidasBS 161,7: … e la novella venc a la domna qu'el era mortz; et ela, de la tristesa e de la dolor gran qu'ella ac de la novella, si s'en anet ades e si se rendet en l'orden dels ereges

LHeurPans 1:21,30: Com Moysen monstra la serpen al pobol que ac facha… que cant neguns seria poingz d'aquellas serpens, gardesson aquella e serion guerit. E aquella serpens signifiquet nostre Seinhor que devia esser mes en cros… e sil que siant poing ades gardon ben la passion…

LibDivAmR 133v: … sol que·s puescan defendre: «faist aisso que·m dizetz e valha si val si que non puecs als»; aital servidor pagaria hyeu ades e que·s n'anes

FlamG 137: Sener, letras fassam e breus, / messages mandem bons e leus, / qu'a cesta cort vengan ades / cil que son de luein e de pres.

FlamG 1005: Per gran malesa torz las mans / e pauc n'es meins s'ades non plora

BrevAmR3 10056: Quant o saub Tobias, adess / se vai de la taula levar / dejus, ses beure, ses manjar

BarlH 11,36: Et aquestas paraulas recebi ben, e si sabes miels, digas m'o ades.

GuilhBarraG 2580: e mandatz ades tost e breu / que vengua tantost ses oblit / lo cavalier…

GuilhBarraG 2602: Ades tantost van apelar, / e la gacha venc soptament / e va·ls entendre mantenent

PassS 33: Senher, vers Dieu omnipotent, / … / Fay ades aquesta vertut / Que recobre tost sa salut.

PassS 673: Baros, aytal cenyal vos don: / Que can farey la traysion, / Heu tornaray ades aysi / E tos ensems seguiret me

ÉvEnf3C 5: ·j· angil de Dieu se es mes / a Jozep… / … / ez a li dig que ades s'en an / ab la Mayre et ab l'Efan

ÉvEnf3C 199: Adonx venc ab gran companhia / el temple, per saber co era, / que ades ab dreg o vengera.

BlandCornH 921: Adonc dison los cavalliers: / «Tu ho veyras tantost ades

ÉvEnf2BartschKChr 419,38: Tug respondo: «Mot ben dizes, / maistre, anem hy addes

ÉvEnf2BartschKChr 420,4: Dis Jozep: «Senher, que dizes?» / «Senher, nos te direm addes

LegAurT 430,14: Tu e Tetsamina aves vostre temps acabat. E venetz ne ades, que·l regne de Dieu vos es aparelhatz.

LegAurT 438,11: E quant ho ausi sancta Caritat, que ades la covenia mori, drech a ssa mayre se·n va anar

MystSAntG 1948: Et li demandare lo pres, / E peus retornare adees / E veyre que nos faren

1197 AgenChartPrB 306,24: E se nuls om de la vila avia obs ni coita d'aquestas cartas, aquel a cui la demandaria la·l bailes ades.

CoutGourdPC 1: Condumna es de Gordo que nuls hom ny nulla femma prez ny arrestat no sia ny sas causas amparadas, se·s presenta per far drech ofra [?] ades als senhors ou als viguers

1259 AuchTGascL 112,1: Aizo… autreiam nos a Lauardenxs denant lo dite comte nostre frai, lo disabde denant la feste Sent Iohan Baptiste… Et en apres lo dimercles ades pres de la dite feste de Sent Iohan Babtiste…

1260 BagnèresTGascL 34,7: E si per abenture endebie que nulh bezii de Banheres aucigos nulh autre soo bezii… que… lo senhor e·ls amigs del mort, que tragosen de las sues causes la colonie… e que fosse pagade ades.

ForsBéarnOG FG48: … que lo ssenhor fassa dar a malhevar lo carnau, si biu es, et si es mort, que lo senhor doni ades die de cort deu vic

ChartClapB 77,15: E de mantenen nos… prometem vos… que nos, per razo del dig mieg mas… bon e fizel e leyal vos serem… Et ades, per razo del dig mieg mas, vos fazem homenatge.

FueroEstH 37,6: E si sirvent fore getat de casa e lo seynor no a cosa per que lo gite de casa, pariara la soldada e ades s'en va.

1379 TartasTLandM 161,13: … per lor e per lors hers e ordenh, que etz hauen metut e pausat, meten e pausen ades presentemens…

1396 MarmandeArchGir 5:197,19: E que tot home o femna qui recardey no sia, que sia de la vila, qui·ls veyra comprar alcuna causa, qu'en pusca aver sa part… per que ades sia aparelhat de pagar.

b. a. can loc. conj. 'aussitôt que, dès que'

CercT 2,30: Entre joi remaing et ira / Ades qant de leis mi partis

BernVentA 35,16: e no·lh en quer mais autras amistatz / mas c'a celat los seus bels olhs me vire, / que gran be·m fan ades can sui iratz

AimBelP 5,20: Que tot quan deu az Amor abelir / e tot qan es a leial Pretz plasen / e tot qan taign a Joi e a Joven / i vei ades que [var. ades qant] eu plus la remir

LanfCigB 12,47: Qu'il val tant per cortezia, / Que d'un plazen ris mi socor, / Ades qant me ve, per amor.

GirRoussHo 4402: Puis montet el chaval de bon alen. / Ades quan fo desus e tenc lo fren, / El a tracha l'espaza…

ReglSBenPans 1:13,37: … e per aquo, ades quan mos senher sanh Benezeg dits que·ns levem, e no siam ocios ni perezos, car la escriptura nos amonesta e nos di que hora es que nos levem de dormir

RazoGuilhSDidVidasBS 281,10: E·l vescoms fo molt alegres del vers… et apres lo fort volontiers, et ades quan lo saup, cantet lo a sa moiller.

c. a. que loc. conj. 'aussitôt que'

RazoRaimMirVidasBS 393,9: E·l reis, ades que fo asetatz apres d'ela, si la preguet d'amor

d. 'maintenant, à présent, en ce moment'

UcCat/MarcMarcGHP 6,47: Catola, anc de ren non fo pres / un pas qe tost no s'en loignes, / et enqer s'en loingna ades, / e fera tro seaz feniz.

RaimbAurP 24,13: Tot cant es non pres un pojes / Vas so c'ades vey et esgar, / E dir vos ay per que…

PRogN 1,52: Peir Rogier li quier secors, / e si·l mals longuas li dura, / pauc vivra qu'ades rauguelha.

GuilhSDidS4 10: Enanz li prec c'am los petitz e·ls granz / C'ades perd' en los jornz e·ls mes e·ls anz; / … / Q'enapres sai c'aura de me merce.

GirBornS 23,42: Car ades cug c'aura tres anz / Qe·m guidet e·m garit e·m trais / De preizon…

RaimJordA 13,34: … / mas era·m platz la vostra malvolensa, / qu'ades vos vei esecar e languir, / quar ma dona mi denha aculhir

TorcLatellaSirv 4,26: Nulhs hom c'ab vos an non ausa / Far tornas, mas ades se·n fug / Pel mal que·l pobles vos ora.

PRaimC 7,10: … amor / Mi destreing fort e·m dona grant dolor; / Mas eu ades chant e·m deport e·m ioc

RaimVidF 2,278: – Ades voill, doncs, qe·us remembres / aquesta cobla per entrar, / c'auçis en Guillem Athemar / mantas veç dir…

GuilhMontR 4,44: e quar [c.‑à‑d. ·l reys Jacmes] defalh / qu'ades no salh, / totz lo mons lo·n reiruelha

LanfCigB 4,27: Ades siatz enamoratz / De l'amoros cors, cui Dieus gart, / Qu'a me, qi sui vostre cor, platz.

LanfCigB 29,29: E cobes e mal parliers / Fui e fins e galiaire / Et engres / S'ieu trobes cui enianes; / Per q'ades / Per tot aital mi confes

PLunSansTDid 5,38: ades me platz e m'es plus bel / tot sol anar, / per que no volgui amenar, / que fos iratz, / home lhun…

LibDivAmR 127v: Digam del optativ: utinam amarem 'per la mia volontat hyeu amera ades et amaria totz temps'.

LibDivAmR 130v: Qui·s coscira totas las amors que dieus nos a faitas e nos fa ades

FlamG 1114: … / e per bon dreg serai cogotz. / Mais ja no·m cal dire: serai, / qu'ades o sui, que ben o sai!

FlamG 4672: Amors! Amors! trop m'o alongas, / que las setmanas son trop longas / e·l mot trop breu e·l mal cochos; / ades seran autras meissos / et eu ai tan pauc semenat!

FlamG 7118: Flamenca las salutz esgarda / e conoc Guillem aitan ben / con si·l vis ades davan se

GuilhBarraG 2445: Lo reys d'Englaterra primiers / se volc ades acomjadar, / e vay gent dir…

GuilhBarraG 4562: Enquara mais vos dic ades, / la mia dona, s'a vos platz, / qu'ieu soy a tort dezeretatz

PassS 918: E car conosc que es bos e pros / E m'azauti tan fort de vos, / Atant vos dic que es gran l'azaut qu'ieu ai / Que ades vos dic que·b [pour que·us] bayzaray.

GlossIt2M 24: Ades:… hora… allhora

GlossIt2M 145: Ades: allhora, hora, in quella

1252 SouleTGascL 49,12: … fes i lo asegurar ·x· mile st. de Morl's, deus queus son peigneraz et tribaillaz sos segurs tot die, e an ne levad de dan: e fen tot die, que ades ne thiei lo coms terres banides deus segurs

e. a. que loc. conj. 'maintenant que'

JFoixàL 2,25: qu'ieu era guays, quant a midons plazia, / aras non ai mas anguoyss' et afans. / Pero ades qu'eu suy desesperans, / volgr'ieu esser del tot sieus, si·l plagues.

f. '[marquant un point d'antériorité immédiate] à l'instant, à peine, tout à l'heure'

CroisAlbMa 209,38: Senhors, ve·us aqui·n Joris, que ades n'es partitz; / Si no·ls anatz socorre tost aura convertitz / Los omes de Melhá e mortz e destruzitz.

JaufreB 2303: Car pus ac fresca la color / Qe rosa, cant es ades nada

FlamG 5688: et ieu serai plus mellurada / d'aquesta mala Deu mentida / c'ap pauc no·m toll ades la vida

SFrancA 9.8,9: Al cal diys lo Ceuda: «Ieu no crezi que negu de mos capelas s'abandones a foc per sa fe defendre…» Car el avia ades vist un de sos capelas autentic e vielh, ausen aquo, denant lu esser fugitz.

PassS 56: Car be as fatz, si Dieus m'aiut, / Amic, car as reconegut / La gran honor e lo befayt / Que Jhesus Crist ades t'a fayt.

ÉvEnf2AppelChr 9,77: Ades can venge de dinnar, / a la porta vau encontrar / aquel effan, fil de Maria, / que d'aquest obrador issia.

LegAurT 215,14: Senhors, ajas merce de me e d'aquesta dona et se de nos merce non voles aver, ajas sevals merce del efan que es ades natz.

14e s.LespyR 1:14b: Ades ere nascude

g. 'toujours, continuellement, sans cesse, à chaque fois, dans tous les cas'

MarcGHP 17,38: Re no·m val se·ls en chasti, / q'ades retornan aiqui

MarcRo5 6: … car mouta gens ahura / de malvestat c'ades creis e pejura

CercT 3,35: Plas es lo vers, vauc l'afinan / … / E tot ades va·s meilluran, / S'es qi be·l chant ni be·l desplei.

CercT 9,63: E sui totz vostres si com suoill, / E si ar no·us vei ni no·us au, / Ades n'ai al cor menbransa

PAlvF 12,38: Tant m'es dous e fis sos vezers, / pel ioy que·m n'es al cor assis, / e sobre tot [var. c'ades brota] lo bons espers / qu'ieu n'ai…

PAlvF 17,53: qu'ades a quasqun iornau / sai viu e verdeya / sa valors ab ver lonc lau

PAlvF 19,82: Que tan l'am de bon coratge, / c'ades soi, entre dormis, / ab lui…

BerPalB 8,28: e quan no·us puesc estiers dels huelhs vezer, / vey vos ades en pessan jorn e ser

BernVentA 1,15: mas greu veiretz fin' amansa / ses paor e ses doptansa, / c'ades tem om vas so c'ama, falhir

BernVentA 12,4: et es be dreihz que ja mais lai no torn, / c'ades estai vas me salvatj' e grama

BernVentA 17,4: … / que tan no vau ni sai ni lai / qu'ilh ades no·m tenh' en so fre

BernVentA 25,11: Cor ai que m'en tolha, / mas no·n ai ges poder, / c'ades cuit m'acolha, / on plus m'en dezesper.

BernVentA 44,67: … / que que·m n'aujatz dire, / si c'ades vos er vejaire / c'ai talan de rire

PRogN 1,42: Ni ges no·m laissa·l paors, / don mos cors non s'asegura, / qu'ades cug qu'autre la·m tuelha.

GuilhSDidS 7,36: A totz jorns creys e dobl' e s'asegura / L'amors qu'ie·l port… / E meynhs n'aurai, so cug, a la partia / Qu'al comensar; vey, qu'ades se pejura, / Que, s'ieu m'irays, de tot en tot sordeya

GuilhSDidS 12,16: Car ges non puesc capdelar mon talan / C'ades non vuelha lo miels qu'el mont se mir.

BernMartiB 2,8: Lo dreytz torna daus l'envers / … / Sist lenguaforquat engres / lo trastornon tot ades

GirBornS 13,44: E tenc los oillz viratz vas cel pais / On il estai, e parl' en mon coratge / Ades de lleis on mos fins cors s'aten

GirBornS 17,26: E sera·il pretz, a mon semblan, / Si vostre chantz meillur' ades.

GirBornS 28,49: E pero l'autr' an, / Qan perdei mon gan / Anava chantan / Plan e plus ades

GirBornS 76,21: Que ia saps be que morras / Et ades vas la mort vas

GirBornS 18,29: Pero no crey qu'anc Amors fos / Plus fina, s'amadors trobes, / E qui per dreig la raizones. / Tot iorn [var. ades] se meyllur' e val mais

PonsGardaF 6,13: Qu'en tot pretz ajud' e val / Amors trop mais d'autra re, so sapchatz; / et ades n'es hom coitatz / de far so que ben esteia.

RaimJordA 13,37: Mos Guaris, vei qu'ades melhuir' e gensa, / et ieu prec Dieu que·m lais esdevenir / qu'a mon Bon Cor puesc' una nueit servir

GuilhBergR2 5,43: … / e no son chuflas de Roaix, / c'ans es jois novels c'ades naix

ArnMarJ 4,13: … anz mais domna / nulhs amaire no saup mais obezir / qu'ieu feira lieis, e farai tot ades

ArnMarJ 9,24: e cals que prec' ades ardidamen, / bela dona, ja aqel non cresatz, / c'ab enjan va…

ArnMarJ 16,41: e ges ades non deu hom dire ver, / soven val mais mentirs et escondires

ArnMarJ 22,3: Franques' e noirimens / m'aduz e chausimens / c'ades am ses falsura

GaucFaidM 29,20: Per aisso tem, Amors que tu m'enjans, / q'ades la·m fas amar cum que m'en prenha, / e·m dis qu'en breu sera sals mos afans

GaucFaidM 54,32: qu'ieu sui de tot a son comandamen, / fors que d'aitan que ges no puesc desfaire / qu'ades non l'am, que ren als no·i retenh

FolqMarsSq 7,8: c'ab bel semblan m'a tengut en fadia / mais de dez ans, a lei de mal deutor / qu'ades promet mas re non pagaria

FolqMarsSq 9,47: … no·m dara so qu'eu l'ai quis / tan longamen; / e jes per aisso no m'alen, / ans dobl' ades mos pessamenz

FolqMarsSq 21,39: c'a lei de riu sorzedor / qu'ieis mais on plus es voiatz / creis vostre laus en pensanz / e·i trob ades mais que far

BertrBornG 1,8: Que·l plus conoissent e·l meillor / Mantenon ades sa lausor / E la tenon per la gensor

BertrBornG 6,22: S'ieu per jogar m'asset pres del taulier, / … / … get ades lo reirazar derrier, / S'ieu autra dompna mais deman…

BertrBornG 17,65: C'ades mi son avar / Tut sist baro, / C'ab els non puosc estar / Ses contenso.

BertrBornG 27,26: E pus per sa terra non es yros, / Membre·l sa sor e·l marit ergulhos / Que la laissa e non la vol tener / – Aquest forfaitz mi sembl' a desplazer – / E tot ades que s'en vay perjuran, / Que·l reys Navars l'a sai dat per espos / A sa filha, per qu'el ant' a pus gran.

BertrBornG 33,16: Q'el vol tan prez e tan bon' aventura / – Per qe sos prez creis ades et meillura –, / Q'el vol lo prez del mal e·l prez del be

GuirSalS 3,37: On qu'eu m'an ni·m vire, / El cor la remire / Ades

BernVenzP 3,20: e pueys, tan quan viu, perilha, / e blasmes sec lo·n ades: / quar viu d'autruy remazilha

BernVenzP 6,24: Be·m meravelh car tug non em aital / co·l senhor rey nos braila e nos cria / c'ades nos di c'anem recebre tal / gaug qu'el nos te aparelhat quec dia

GuilhCabC 5,11: E si tot mi deslei / per vos, jes no·us abnei, / c'ades vas vos soplei / ab fina benvolenssa.

Ad/RaimMirHarveyPPart 1:2,12: drutz q'a domna conqezida / non deu moure partizon, / q'ades val mais la gauzida / qan dura longa sazon

MongeMontR 4,40: Bona dompna, non crezatz l'avol gen / que ieu fezes de me doas meytatz, / … / qu'en un sol loc ai ades mon enten.

MongeMontR 10,16: Molt m'enueia, si Dieus me valha, / quan mi falh pas sobre toalha / e qui quada petit lo·m talha / qu'ades m'es vejaire que·m falha

MongeMontS 42: C'anc non fo plus malvatz joglars / … / E vei·l ades paubr' e sofren

RambBuvM 1,14: e dobla ades mon pessamen / de lei servir, si m'aiut fes

RambBuvM 3,50: … / pel fin pretz e per la ricor / qu'es en lieis rics e cabalos, / e creis ades totas sazos

RambBuvM 4,22: mas tant es sos cors plazenters, / q'ades me somon de l'entendre

RambBuvM 7,32: Don tals doussors inz al cor me dissen, / qe·m ten lo cor fresc e gai e rizen, / q'on q'ieu estei ades conssir de lai.

ElBarjS 7,47: En Blacatz, vostra valensa / es de totas valors eguals, / e sapchatz: s'ades etz aitals / non trobaretz qui ia·us vensa.

ElBarjS 10,48: N'Isnart, donan e meten / creissetz de terr' e d'onransa, / En Blacatz no·s dezenansa, / qu'ades lo truep plus valen.

PistHB 4a,8: per q'es fols qe·m chastia / q'eu ades gais non sia

TomPalF 1,48: Qui fo ni es, cel que ben s'o recort, / ades pot meillz blasmar vostre comport.

FalqRomAG 3,6: c'anc pueis d'alres non pensai / pos parti de Vianes / mas de sa beutat complia, / c'ades mi sove del dia / qu'ela·m dis…

FalqRomAG 14,52: qe senz cor vauc e senz cor veing / e ses cor ades me sosteing, / qe de cor soi mondes e blos

AimBelP 1,39: Molt devon esser ses paor, / segur e bon guerreiador / sels qu'iran, qu'ades er de latz / saint Iorgi…

AimBelP 2,43: No sai cum li·m fassa saber / mon cor, que quant hieu m'o cossir / ades tem qu'autre s'o albir

AimBelP 12,40: e fals lauzengier fan m'esglay, / c'ades mesclan l'amor que·us ai

AimBelP 18,18: tan tost deu hom far con dire / lo ben, c'ades vai hom mortz

BertrAlS 8,33: Car ade[s] an clerges aital uçansa / Ce, can trobon pairo de gran puisansa, / Tut cant il uol fan ben e umilmen

AnonKolsenSirv 2,1: Ades vei pejurar la gen / E leumen morir los meillors; / Malvestatz poja…

BertZorziBertTrIt 68,83: Hei, franca genz, / Lur mort / Pensatz ades / E que·s dira se·us sofretz tal outrage.

PRelP 153: e d'aiso, so cofes, / mensungas dic ades, / e ment mo sagrament

PRelP 188: merce·t quer… / … / del mal contenement, / que ei tengut / e ei agut / ades e mo jovent

GirRoussH 9566: Eu jaz iquest romi, don' Asceline? / Ades lo vei a messe u a matine, / E pui obre tot jor de grant corine.

PrécArmitSerm 81,20: E cum Luciabels, / A paiat no·m tenguii, / Si sobras no·n anes: / E per aquo chaiquii ades.

JaufreB 7731: … / Ni·l pot dir son cor ab la lenga, / C'ades a paür de fallir, / Perque non l'ausa son cor dir

AuzCassS 916: S'auzel qui en ribeira jatz / aval lo ven ades gitatz, / si que·l vens lo sotzprend'… / … / en sec caira tot belamen.

AuzCassS 1228: pueis metetz un' aguilla prima / de lai on la pena s'aprima, / deves lo blanc tot suavet / ades torsen queacomet

VidaBertrBornVidasBS 68,6: Et avia aital uzatge c'ades fazia mesclar guerra entre·ls baros…

VidaFerrVidasBS 581,5: Ades e volontera servit as baros e as chavalers. E tos temps stet en la chasa d'Est.

VidaUcPenaVidasBS 258,3: Grans baratiers fo de jogar e d'estar en taverna; per que ades fo paubres e ses arnes.

LibDivAmR 123: Vols a dieu far tans desavinens desplazers… ? Ades fa plazers bos e bels e gentils e pueis es ades ap te e no si part de te.

LibDivAmR 136: E si i ponha ·xv· jorns o ·i· mes non es trop, e si o fa be, ades tota hora i melhure tot aco que ades i poira melhurar…

FlamG 528: … e can plus cossira / sa faiso ni sa captenenza / e sa beutat c'ades agenza, / sos oilz ne pais a l'esgardar

FlamG 7138: quar tota ora quan las plegava / l'un'ymages l'autra baisava; / tant asautet las saup plegar / ambas las fes ades baisar

BrevAmR2 5852: le quals terrenals movemens / adess s'engenra majormens / en logals fort molls et humitz

BrevAmR3 16514: per que lunhs hom no·s deu tarzar / quan n'a lezer, de cofessar, / quar adess en cofessio / pren hom qualque contricio

BarlH 16,12: e regarda si e vi dos ratz, un blanc et autre negre, que ades rozian la razis d'aquel albre, et avian la tant roza que volia cazer

GuilhBarraG 671: E·l senhor vic de Malleo / que·l pros Chabert ades plorec, / et a dig rizen e gabec

GuilhBarraG 3038: Ades li ploravan siey huelh; / e·l cavaliers que·l vic plorar, / qu'era mezels, va·l demandar

LibMorZ 221: Tostems es malaptes qui ades tem.

LibMorZ 241: L'aurelia aias ades sorda a blasmes.

LibScintW 20A,24: Ara sia so que aquil que non ant perfeita charitat, estengont essems, il sunt ades murmurios, e moleste, e turbolent e plen d'aissa.

LibScintW 69B,26: Bona vida a ades grant joi.

QuinqSeptB 11c,10: … cove nos a preiar e a requerre la misericordia de Deu nostre Segnor, que el per aquela pietat que sol ades aver de pechador, done…

QuinqSeptB 12a,18: … si gardavam que de tal mesura donassem santat a nostra natura, que ades nos membres de chapfrenar aquel fol talant que fai far la sobreira

GlossIt2M 24: Ades: … nota tempo continuato come ... ades tuttavia

h. per a. loc. adv. 'toujours, dans tous les cas'

GuirRosF 1,23: pero quant es dona sobrevalens, / si·ll creis orguels, sa valors l'en desvia, / que ges orguels totas vez [var. per ades] non es bos, / et estai ben a luecx et a sazos

i. a. a. loc. adv. 'sans relâche'

GirRoussH 7295: E Loherenc tornerent le dos de tres, / E Borgoin les encaucent ades ades; / E per hoc cinc n'unt mort e catre pres.

GirRoussHo 6383: E Lohorenc tornero lo dos detres. / Bergonho los enchausen ades ades, / Pero ·v· en a mortz e ·ɪɪɪɪ· pres.

j. on [+ compar.] a. [+ compar.], a. [+ compar.] on [+ compar.] '[a. introduisant le second terme d'une corrélation proportionnelle] plus… (et) plus…'

RaimbAurPRogN 8a,24: … Er clau las dens, / c'ades poia mos pessamens, / on plus de prion m'o conssir

GuilhSDidS 2,16: Mas lieis non cal, c'ab fin cor desiron / L'am ades mais on plus fort mi confon

GaucFaidM 13,20: c'on plus li clam merce, no·m deign' auzir, / anz n'a son cor ades plus orgoillos

FolqMarsSq 14,15: Amador son d'un semblan / e·l ric cobe d'atretal, / c'ades ab dolor coral / mermon lor joi on mais n'an

AimSarlF 1,18: ades la dezir mai / on plus de mi se tria: / sieus soi, non es ill mia

FalqRomAG 4,32: e par ben als sieus rics afars / s'el s'es pros, c'anc no fo sos pars; / c'on pluss o retra qe lo ve, / adess i trop eu mais de be

FlamG 7238: ades plas mais on plus la veson / ni acostuman sa paria, / et es le mielliers aips que sia

k. a. on [+ compar.] [compar.], [compar.] a. on [+ compar.] '[a. on introduisant le premier terme d'une corrélation proportionnelle] plus/mieux… (et) plus/moins…'

FolqMarsSq 8,28: car cel es fols qui cuj' esser senatz / e sap hom menz ades on plus apren

RaimbVaqL 22,43: c'ades on plus mos poders creis / ai major ir' ab mi mezeis

MongeMontR 7,36: … Qu'amors fai l'uzurier: / c'ades on mais a, plus quier.

AlbSistAimBelP 13A,13: [ms. M] q'ades on miells la cug tener per mia, / et ieu la trueb plus salvag' e peior

l. [+ compar.] '[marquant le renchérissement] toujours, encore'

PAlv/BernVentHarveyPPart 3:968,42: Faich ai longa carantena / e sai, si la fezes loignor, / ades la trobera peior.

ElBarjS 8,48: D'En Blacatz no·m tuelh ni·m vire / ni de son pretz enantir, / que tan no·n puesc de ben dir / qu'ades mays no·y truep a dire.

m. '[marquant la persistance d'un état ou d'une action] toujours, encore'

GaucFaidM 54,33: E quar estauc, que ades no m'empenh / ves Suria, Dieus sap perque m'ave / que ma domna, e·l rey engles, mi te

BertrBornG 26,9: Per qe·m pesa, car m'estanc, / Q'ieu ades non pas la festa

Sord/BertrAlHarveyPPart 3:1210,6: Bertran, lo joi de dompnas e d'amia / q'avez agut ez a nulla sazo / aurez, conve qe perdaz per razo, / o·l prez d'armas e de cavalaria – / pero cella creira cui etz aclis / ses plus siatz ades ab armas fis.

1277 Saint‑SeverTLandM 101,24: … cum contrast e desacord sie estad longadement, e es ades, entre nos e·ls senyors de Mongaliard…

n. '[sens concessif] toujours, en tout cas'

GuilhBergR2 27,37: Luec del marit volgr'ieu… / … / e·l maritz perdes lo vezer, / o sivals que ades durmis, / e que ja·l mons no·n fos devis

RaimMirT 28,8: Qu'assatz deu valer cortes nos / Dezavinen drudairia, / E s'ieu domnei a fadia, / Sivals ades enquier en luec gentil

MongeMontR 7,22: E ia de leis bes no·m venha / tostemps li serai aclis / qu'amors mi mostra e m'ensenha / qu'ades en ric luec m'ayzis

RaimVidF 2,497: qu'assatç deu valer cortes 'nos' / desavinen drudaria; / e s'ieu domnei ab fadia / sivals ades enquier en loc gentil

FlamG 6972: … E ja no·l calgra, / qu'en totas guisas cug que·l valgra / s'ens Archimbautz non l'en pregues; / mais honors l'er sivals ades / si tam pros hom li quer captein

LibScintW 55B,16: Cant lo pestre chastia los pechadors, si il tot lo mesprezunt e forcenunt contra lui, el los chause ades.

o. a.… a.… 'tantôt… tantôt…'

BrevAmR2 5096: e quar sos movemens es vas / mais que dels autres planetas, / sso es, mens en ·i· luoc estai, / qu'adess es sai, adess es lai

p. 'parfois (?)'

GlossIt2M 24: Ades: … talhora

2. conj.

'aussitôt que'

AuzCassS 214: so son penas que, en volan, / des lo cors tro als coutels tenon / e cais merman, ades avenon

1260 BagnèresTGascL 34,9: E si per abenture l'omecidan s'enfuge, que hom no·l podos atenhe ni auer, lo senhor e·ls amigz traits lors dreits de las sues causas, ades, cum diit es, cauque hom lo podos atenhe ni auer, que deius lo mort fos mes.