aderzemen

Retour 

n. m.

ᴅʀᴏɪᴛ 'prise en charge, entretien [de qn dans une maison religieuse]'

1178 RouergueChartPrB2 423,3: Eu Berenguers d'Auriac… done mon cors e m'anima per totz temps a Deu et a sancta Maria et a la maio del Temple, e doni ab me a totz temps per mon aderzement al servizi de Deu e delz fraires… lo mas de Creponac

1183 RouergueChartPrB2 470,4: … eu Berengueir del Molnar done mon cors e m'anima a Deu et a sa Maria et a la maio del Temple, e donei de be e de caritat per amor de Deu e per mon aderzement… lo meg mas de l'Escaillo per alo e per feu

1190CartSelveOM 87,3: … eu n'Armessenz de Castelpers doni mon cors e m'arma a Deu e a sancta Maria de la Selva a ma fi, e doni a la maio per mon aderdemen las veguarias del mas del Bes…

ChartAustB 12,53: E Mauris Amblartz es sa moiller donero de tota lur fazenda della Ribeira ellas terras et ellas vinnas, tot lo deme, per l'aderzement Na Peironella de Troilz.

ChartAustB 12,54: Uc Guiralz laisset la soa vinna de Ranch, per son aderzement.

1222CartSelveOM 79,5: … eu Uc Bonafos doni a Deu e a sancta Maria e als senors fraires de la maio del Temple de la Selva… lo mas dal Serollesc… per aderdemen de Ugo de Millars, mon bot

TestPonsG 65,11: Et ad adjutori de mon aderzemen laisse tot lo meu afar de Salas per ᴅ sol et que mei fill l'en retenho, si far o volo; si que no, que sia vendut ad altre.