abac

Retour 

n. m.

'arithmétique'

DonPrM 1537: abacs – abacus

TezJB 264: D'arismetica sai totz los acointamens, / Creisser, multipliar e mermar dividens; / L'abac e l'algorisme apris ieu a Orlens

AbacoL 11,7: S'ensegue de la art de arithmeticha et semblantment de jeumetria, dich ho nominat «Compendion de lo abaco»

AbacoL 18,3: … principi he fin de aquest compendion de abaco de art de arithmeticha he semblantment dels exemples de jeumetria contenguts en los presents sequents capitols, losquals tracteray sub brevibus…