ademplir

Retour 

1. v. tr. dir.

a. 'remplir, rendre plein [un espace disponible]'

PCardV 47,24: qu'il non an de ren piatat / mas de lur ventre azumplir

LVVertRn 4:570b: Despendon e gaston, per lurs golas adimplir [à lire ad implir?] so de que motz paubre poyrian esser revengutz e sadollatz

b. 'occuper par sa présence'

LibScintW 24B,25–26: Diables non a luoc el cor que li misericordia de deu aümplit.

LibScintW 54C,6: Li odors de l'ences replenis l'aër, e li orazos de l'abstinent aümplis lo secret de deu.

c. 'remplir, combler [d'un sentiment, d'un bien spirituel]'

BarlH 29,6: mas si li o dizes, de dolor e de tristicia adimpliras lo sieu corage

LibScintW 37C,27: Li entelligentia de sainta escriptura… aümple de major dolsor la pessa…

LegAurT 89,3: Mayre bona, no·ns desampares, mas en ayssi coma nos adimplitz de la tua ley, ayssi nos adumplis de l'alteza del regne celestial.

LegAurT 89,3: Mayre bona, no·ns desampares, mas en ayssi coma nos adimplitz de la tua ley, ayssi nos adumplis de l'alteza del regne celestial.

VisTindJeanrVVoy 2121: Oy, senher Dieu payre, gloria sia am tu e nos siam benezechz de tu e de la teua gracia aumplitz.

d. 'accomplir, satisfaire à [un ordre, un désir, une promesse, une prophétie, etc.]'

MarcGHP 42,34: Pois no m'en aus esclarzir, / ni mon talan ademplir, / an pur co·is pot, Dieus m'en vailla.

CercT 2,43: Toz mos talenz m'aemplira / Ma domna, sol d'un bais m'aizis

GuilhBergR2 25,31: – Segner amics, Dieus vos lais ademplir / vostre talan…

GuilhPCazM 6,42–43: q'un luec evey / don for' aizitz / e mos volers gent adumplitz

Bern3/GaucHarveyPPart 1:120,50: Mas, si·ll voletz ben servir / ni sos talans azumplir, / corba·ill be soven l'esquina!

BertZorziL 10,8: … / Qu'a son amic prometia / D'azemplir tot son talan

SermArmitSerm 9,11: E N. S. que era uenguz el mond per adimplir la leg – si con diz e l'auangeli… eu no ueng per destruir la leg mas adimplir

SermArmitSerm 16,21: Dauid avia dit… Tot aquo fo ademplit de la passio de Criz.

SermArmitSerm 14,25: Adonc fo adumplit zo que Dauid auia diz

ÉvSJeanW 13,18: … mas per zo que la Scriptura sia aümplida

Serm2ArmitSerm 21,29: Adonc fo ademplida la profecia de Dauid

Serm2ArmitSerm 20,28: Oi es aemplida la prophecia Zacaria

GirRoussH 2934: Si auras nos talanz toz aempliz

GirRoussHo 2288: I auras nostres talans tot aumplitz

PrécArmitSerm 51,21: Lo quart es que om onre son pair e sa mair charnal e los perueia a son poder so qe lor aura ops en uida e en mort, e que aumpla lor testamen.

ReglSBenPans 1:15,45: … per que podom esser cert que se nos adimplem los lei d'abitador, nos poyrem habitar en la mayzon del senher sobre dig

CroisAlbMa 196,9: Car nos crezem lo Dieu, que·ns garda de falhir / E que fetz cel e terra e granar e florir / … / E intrec en la Verge per la Leg adomplir

CroisAlbMa 208,80: Si m'en voliatz creire, per lo dreg azumplir, / Diirai vos cum poiriatz de gran trebalh ichir

GestaKarS 2472: car nulh temps no serey dezobediens en re, mays tostemps farey et adomplirey vostra voluntat

TezJB 4381: Et anet ad infern, eu say tot drechamens, / Per adhomplir los ditz e·ls prophetizamens / Que·n feron li propheta enans mot longamens.

LSidRn 4:570b: Sera sircumcis per ahumplir la ley

BarlH 45,35: E segon veritat, si tu vols la mieua arma salvar, adhumplir ti coven aquestz mieus petitz deziriers.

GuilhBarraG 1611: Aysso, diss el, se puesca far / e nom de cel que dec la ley, / et el nom del dreiturier Rey / que tant gent la saub adumplir

ÉvEnf3C 186: Ez adonx lo fo azemplit / aquo que la profeta ac dig

LibScintW 59D,30: Meils es que hom non aümpla tal sagrament que hom esteuc en tal pechat.

LibScintW 61C,24: Felonessa es li promessa qu'es aümplida per felonia.

QuinqSeptB 14a,12: … contrastem als charnals desiers, que es aumplir la voluntat de Deu e nos

PriseJérC 41,26: Ab aytan fo azempli[t] so que Dieus avia dig de sa boca, lo jorn de rampalm.

ÉvNic3T 125d,27: E enayssi covenia que fos, car ja en autra manieyra no agra vencut lo dyable… ni las profecias ni·ls ditz de Moysen no foran adumplidas

LegAurT 314,9: E cum foro deslieures, compliro lo vot per lo papa Ignoscen, que Celesti visquet pauc de temps e per aquela raso no·ys poc per luy adomplir.

1114‥CartBigRC 7,14: … acaptaron que… tien los ostadges en lor poder ademplissen lor boluntat de plaideiar en la terra segurs de tot assaltament de mals homes

LPrivManIC 77,16: E li dicha cortz de son offici, sens plait, constrenha de far lo dich contract… entieramens servar et adimplir als davant ditz contrahens

14e s.ManConsLimS 103,27: … que las nostras concessios et autreiansas desusditas… attendre diligentment e curosament ademplir curetz

14e s.ManConsLimS 108,22: Mays la davant dita ordenacio prometem adomplir

e. 'accomplir, réaliser, faire effectivement, faire'

ArnTintArnMarJ 14,48: … torna coren, / c'ab te pois meillz chai devesir / so qu'eu non posc lai ademplir

ReglSBenPans 1:14,11: car aquel a aurelhas d'auzir que ab lo cor entent et ab obras o adimple

ReglSBenPans 1:15,31: Totas las chauzas sobredichas nostre senher a adumplidas en paraulas et en obras

ReglSBenPans 1:16,8: E pregem aquest senhor… que aquo que la nostra natura per sa frevoleza non pot adimplir, qu'il adsimplischa et aministre

GestaKarS 318: Senher, so disx, a vostre comandament sera fayt et adomplit.

GestaKarS 3010: E tot cant a la sagratio del monestier se pertenia, so que las humanals personas devian fair, Jhesu Christ per sa misericordia o adomplic.

GestaKarS 3053: Aquest miracle volc lo creayre de totas causas adomplir pus manifestament

ÉvEnfGG 474: El meteys, Dieu, fez matremoni / per aemplir zo que·l demoni / per sa gran follia vuget, / cant encontra Dieu si levet.

ÉvEnfGG 1291: E fom aemplit le sermons / de la propheta e doctor: / «Le bueus connoc son possessor / en la grupia…

ÉvEnfGG 1359: e poynava en Dieu servir / e l'escriptura aemplir / e far los mandamenz de Dieu

LibScintW 57A,5: Cel que preïca per voz so que non aümple per obra, desfai lo comandament que essegnia.

LibScintW 72A,18: Mal usunt lor mals cil que aümplunt lor malas cogitacios e malas obras.

QuinqSeptB 12a,22: ara per so que nos aisso poscham aumplir, es nos donaz l'esperiz d'entensa

QuinqSeptB 17c,6: … o quant aumplem las seis obras de misericordia

f. 'achever, mener à sa fin'

EpSStephAppelChr 104,66: Quant aquest sermons fo fenitz / e·l martire fon azemplitz, / de so qu'el ques es essauzitz: / el regne Dieu s'es adormitz.

LibScintW 42A,28: Adonc plaz nostra coversios a deu cant aümplem lo be que comensam.

g. 'perfectionner'

SHonSRH 8763: de que sia grazitz e lauzatz / le glorios sant Honoratz, / e Jesu Crist per son plazer / li azumplisca son poder! Amen.

LibScintW 31A,24: Li corona de sapientia es li paors de deu, e aümple paz, e dona salut.

h. 'résoudre [une énigme]'

GuirCalPirotRech 577,228: Sapchas d'amor / … / e del fenix / com fora·l rix / si·l diuinail fes adimplir.

2. v. pr.

's'accomplir, se réaliser'

ÉvEnfGG 1357: Inz el temple era ancara / una donna sancta e cara, / Anna, que era prophetissa, / que l'escriptura s'aemplissa

SDoucG 89v: Azimpli si le sompnis que·l femena ac vist, e enfantet un filh