adeissida

Retour 

n. f.

a. 'revenu, profit'

v. 1160DocRouergC 145,27: … fas aquel do als malautes, per aisso que d'aquelas gaudidas [éd. gandidas] e d'aquelas adissidas que d'aquestas honors sobredichas eissirau… que·l capelas que ella maiso estara et la gleisa tenra n'aja vieure et vestir

v. 1170 RouergueChartPrB 126,9: … e donam vos o e l'adisida [éd. la disida] de l'apendaria delz Molineirs

v. 1170 RouergueChartPrB2 394,11: E det l'o e l'adisida del moli Rotguer Balbert per guirentia.

1182 RouergueChartPrB2 462,8: Aquesta peinnora vos lauzam… troa·us aiam redutz em paz a vostra voluntat ·xxx· sol. melgoires, si que luinna azissida non sia comtada em paga

1183 RouergueChartPrB 205,13: E donam ti e volem que aias de bon dreig tota la gaudida e l'adissida [éd. la dissida] que d'aquesta peinnora auras

1184 RouergueChartPrB2 472,14: E sia sauput que tot zo que eu ai en aquest dig mas so ·ɪɪɪɪ· sester de froment… E done vos e voil que aiaz de bon dreg tota aquesta dicha azissida

1185 LodévoisChartPrB 221,9: … que·il maios aia e prengua… totz los frugz e las azissidas que d'aquest forn e d'aquest box sobredig issirau

1186 RouergueChartPrB2 485,7: E donam vos de bon dreg e volem que aiatz los frugz e las adissidas que del mas o pel mas issirau

1188 AlbigeoisChartPrB2 493,3: … prendi e recebi la maio de Cadaluin ab aquellas adissidas que a la gleia devo avenir

1188 CastraisChartPrB 237,7: e tota la adissida que d'aquesta peinnora issira avem li donada que sia sua de bon dreig

1194 RouergueChartPrB 279,14: E do vos e voil que aiaz de bon dreg tota la gauzida e l'azissida que d'aquesta peinnora sobredicha aurez

v. 1195 RouergueChartPrB 294,6: … e de tota l'altra adeissida, sion quart o ces o que que i a, deu esser la meitatz de l'hospital sobredig

v. 1195 RouergueChartPrB 298,37: Prepauset P. la Roca e dis per sagrament que·l mas della Britolia avia agut e tengut… e presa l'azissida

1196 RouergueChartPrB2 521,10: E l'azissida qu'en auretz donam vos de bon dreg e de bona razo

1199 RouergueChartPrB2 533,15: E donam vos e volem que aiaz de bon dreig… tota la gaudida e l'adissida que d'aquesta peinnora sobre dicha aurez

1220 Le SégurLv 2:340b: Et ei vos donada de bon dreig… la meitat de l'azissida [Lv la (z)issida] que d'aquesta honor davandicha issira…

1248CartSelveOM P23,6: … donam per amor de Dieu a la maio de la Selva… tota la terra e tota l'azissida [éd. laz issida], e ssesses, e seinnorias, e mazes, e homes, e femenas, e las rendas…

1279ChartSalvG 37,25: Item nos vendem… totas ermetatz e totas aigas de fons e de rius et ab reiracaptas et ab tascas… et ab thotas adissidas et ab thotas autras senhorias

DocMillau2A sans contexte

b. 'récompense'

RepPéchSuchDenkm 226,379: Amics, per que·t sera donada ni cobida / la gloria del paire, si tu no l'as servida? / No ve aissi de leu aitan gran adissida, / co es la sua amor, qui no l'a perservida.