[adegat]

Retour 

adj.

a. 'agencé, arrangé'

MervIrlHR 273,23: En cascuna pagena d'aquest libre so figuras diversas de colors diversas… E si aisso alcus aguarda breumen, que no ho aguarde ab subtilitat, ho li aparessera grossa causa ho mal haseguada

MystRouergJT 7651R: He pueys aseguo lo potz he la roda he, quant sara tot aseguat, meno Ira de infern, Envega he Noalha, an grans cadenas als cols, en los trainan per lo escadafal.

NotRégV 12v,11–12: e a ssaber far ven[i] aquesta susor de sainc qual que Jhesus porte una falsa paruca, e que meta jostot la paruca… ·ii· ho tres spongos ben aseguados totas p[le]nas de vermelo…

b. 'installé, placé (ensemble)'

AigB 888: Escos lor libre un calant enjonchat, / En que il sont tuit ensens assegat; / Al pei del Lans sont al mur arribat.

c. 'âgé de plus de trois ans [en parlant d'ovins]'

14e/15e s. ArlesStouff2 1:450: sans contexte