abelir

Retour 

1. v. tr. dir.

a. 'embellir, rendre (plus) beau'

AlbSistB 10,9: E car miei huoill la m'ant tant abellida, / sapchatz de lieis me sui mout asautatz

AmSescSansTDid 4,162: … aiso don cundir / volra et abelir / sa test' en aquel jorn

b. 'agréer, trouver bon'

GaucFaidM 19,18: Ni non cre qu'om gia·l [c.‑à‑d. mon trobar] grasis / ni abellis / gia…

PRaimC 9,25: Pero si·m valgues amors / Tan que m'entendensa / Midons abelhis, / …

2. v. tr. indir.

a. a 'plaire à, convenir à'

AlegJeanrTrGasc 4,6: Volutatz l'es que […] m'aucia, / E plaz me molt, pus aitan l'abelhis

PAlvF 20,31: Quar m'abelis e m'es bel / qu'el mieu ioi s'enant lo iovens

PAlvF 2,42: Ar san ses cor e·ls fals ris / tot aisi cum l'abelhis

PAlvF 4,29: … tan m'abelis / quan vei molt gran alegransa

PAlvF 12,44: So es gaugz e ioys e plazers, / que a manhtas gens abelhis

PAlvF 19,74: c'anc ioi de negun linhatge / no vi que tan m'abelis

BerPalB 8,1: Tant m'abelis joys et amors et chans, / et alegrier, deport e cortezia, / …

BerPalB 6,45: Ja·l sens ni la cortezia / ni·l bel semblan ni·l dous ris / … / no·m degron tant abelir, / si…

BerPalB 6,3: estranhamens m'abelhis / qu'ie·us am, qual que dans me·n sia / destinatz ni a venir

BernVentA 20,2: Gent estera que chantes, / s'a Mon Conort abelis

GuilhSDidS 8,48: … c'autra non a poder / Qe·m don cel joi qu'anc plus fort m'abellic

RigBarbV 1,21: Rics fora lo guizardos, / e mot fis e mot verais, / per que m'abellis lo fais

RigBarbV 41,14: Tan m'abellis midonz e tan mi plai / sa benenancha q'es, aicho sapchai, / de totas soberaina e plasentz

ComteBret/GaucFaidHarveyPPart 2:420,42: e no·i pot aver faillizum / cant pren so que plus li a[be]llis [var. abeillis]

GirBornS 3,36: Qu'el mon no ai vis / Cors que miells m'abelis

GirBornS 12,39: E d'autra part sui plus despers / Per sobramar / Que naus, qan vai torban per mar, / Destreicha d'ondas e de vens; / Aissi·m destreing [var. Tan m'abelis] lo penssamens

GirBornS 11,72: Molt m'en abeillira / Sus el cap colps d'astellatz / Ab sa patz!

GirBornS 17,40: Dieus! qe m'er' anatz regaran / Si ia vira qe m'agrades! / E non ges per zo qe cuges / Que nulla res m'abeillis tan!

PonsGardaF 6,5: e quar plus soven no fatz / chansos, m'o tenon a mal / sill a cui chans e deportz abelis

RaimJordA 7,65: per qu'ieu ai / mon fin cor assis, / qu'als no m'abellis [ms. abelhis] / on m'entenda

RaimJordA 12,2: Vas vos soplei, en cui ai mes m'entensa, / et anc mais res tan no·m poc abellir

GuilhBergR2 27,29: … qu'om ne laissa melhor / que·lh faria tost son voler, / per meynhs bella, quar l'abellis / e quar mais d'azaut s'i es mis

ArnDanP 3,45': tal m'abelis / don eu ai plus de joia / non ac Paris / de Lena, sel de Troia

ArnMarRigBarbV 31,1: Lo genz temps m'abellis e·m platz

ArnMarB 3,1: Tant m'abellis e·m plaz / Jovens e amistaz

ArnMarJ 16,16: Ges no puesc esser oblidos, / qu'el mon ren tant no m'abelis

GaucFaidM 12,36: Bona dompn'… / … / mon viatge / no·m camjei, tan m'abellitz

GaucFaidM 55,47: q'avar etz e ressis / tan c'us far non poiria / q'a Dieu abellis, / per qe Dieus vos desfia

Raimb/GaucFaidHarveyPPart 3:1056,51: En Raembaut, anc no m'abeillit / qe ves bona domna s'eslais / per jazer aitals drutz savais

FolqMarsSq 2,1: Tant m'abellis l'amoros pessamens / que s'es vengutz e mon fin cor assire

FolqMarsSq 23,9: cella·m plasz mais qe chancos, / volta ne lais de Bretaigna. / Be m'agrada e m'abellis

RaimbVaqL 15,49: Tart m'esjauzira, / pos ja·m partira, / Bells Cavalhiers, de vos ab ira, / … / q'a lauzengiers sai q'abellira

GuilhCabC 8,23: Als [éd. S'els] huils abelis / Amors de primier, / mas li plor el vis / e·l douz cossirier / son al cor assis.

GuilhCabC 5,47: Tot jorn m'agenssa / ·l desirs e m'abellis / la chaptenenssa / de vos cui sui aclis.

PRaimC 13,28: Mas lo gens cors prezan / E vostra grans beutatz / M'abellis tant e·m platz / …

GavG 2,30: Amors m'a tout so que·m donet, / Selha que mout m'abellia

PeirolA 185,3: enqer l'am, tan m'abellit / e·m plac al comenssamen

GuirCalJeanrTrGasc 54,14: Et am la tan e m'abelhis e·m platz / Qu'on plus mi fai d'amor e de plazer, / D'un dezir quar tan fort mi fai doler

ElBarjS 11,31: e ia no·us degr' abelhir / fals amics ni fals' amia

ElBarj/RefTretsHarveyPPart 1:278,4: tres gradaletz podetz aver d'eruga, / si·us abelis

FalqRomAG 14,8: qar, despuesc qe·us parlai ni·us vic, / ren del mont tan non m'abelic

FalqRomAG 14,250: q'eu soi faiz per dompna servir, / q'anc res no·m poc tant abellir

GuilhTor/SordGuilhTorN 2,66: e so q'ella en volra dir / deu ben a totz abellir

AimBelP 5,17: … tot quan deu az Amor abelir, / e tot qan es a leial Pretz plasen / …

AimBelP 16,17: q'anc no m'abelic beutatz / ni paratges ni rictatz / si no·i fon sens e sabers

PCardV 31,12: … n'Alengri, c'un dia / volc ad un parc venir, / mas pels canx que temia / pel de mouton vestic, / ab que los escarnic, / pois manget e trazic / la cal que l'abelic

AnonSuchDenkm 320,6: e m'agrada carn de bou e perdis, / e gras capons et ocas m'abellis

UcPenaC 2,37: … / C'autra dona no m'abelis ni·m platz / Ad ops d'amar…

JoanEstV 7,42: Trachor no·m pot far plazensa / ni res que·m puesc' abelhir

CroisAlbMa 152,2: L'efan remas a Roma, e no n'a gran dezir, / Car no ve re que·lh deia plazer ni abelir

CroisAlbMa 171,63: C'anc pois ni dabans, pos ieu vos aig comques, / No·us plag ni·us abelig ma honor ni mos bes

BrevAmR5 31235: Dieus! quan ben avenc en amic / sidons, quar hanc no lh'abelic / res que pogues sidons mermar / d'onor, ni son fin pretz baichar

3. v. intr.

'être beau'

GaucFaidM 71,31: molt si saup gen en leis beutatz assir, / c'on plus l'esgart, mais la vei abelir

DonPrM 1355: abelir – pulcrum esse

4. v.

faire a. alc. /alc. ren (a alc.) 'faire paraître beau, plus beau, agréable, plus agréable qn/qc (aux yeux de qn)'

BerPalB 1a,24: Que s'ieu fos reys, vos agratz d'aur corona, / tan vos mi fai abelir e temer / vostra beautatz, on ai mes mon esper

BerPalB 5,30: o·s fai ab art abelhir / o ylh a qualque saber / don nulhs hom no·s pot valer

GuilhSDidS 12,5: Que la gensor m'aves fait abellir / Que si' el mon en fait et en semblan

GaucFaidM 46,40: … que·l volers que s'atura / e mon ferm cor e l'amoros desir, / on pietz mi fai, la·m fan plus abellir

PonsCapdB 91,30: tant qant coven a valor et a sen / fai abellir sos faitz a tota gen

AimBelP 2,25: quar tan la·m fai Valors valer / e Beutat abelir qu'el cor / la tenc…

AimBelP 5,33: Mon dan mi fai sa valors abelir / e mon destric…

PBussPiccPrim 43,38: que so qu'avetz plus car / vos faran azirar, / e tal ren abelhir / que de mil ans / no vos poiretz jauzir

CroisAlbMa 208,17: E lo Filhs de la Verge, que fa·ls dreitz abelir / … / Gart Razo e Dreitura, li cal devon perir

BrevAmR3 14538: e·ns defen de … / … / nostre fals traidor antic, / si quez ell no·ns puesca trair, / ni far en lunh fag abelir / ira ni mala voluntat, / ni nulh autre mortal peccat

BrevAmR5 27403: Quar le Diables es ginhos / e subtils en decebre nos, / e fai nos plus tost abelir / sso don tost mals nos pot venir.

BrevAmR5 29366: Mout mielhs se deurian clamar / de lurs hueilhs e del cor, so·m par, / quar anc lur feiron abelir / sso que·ls fai deziran morir

5. v. pr.

s'a. de [+ n.] 'trouver du plaisir à, être charmé de'

PVidAv 17,16: Mos Bells Arquiers de Laurac, / De cui m'abelis e·m pac, / …

BeatDiaRiegerTr 36,13: Ben volria mon cavallier / tener un ser en mos bratz nut / … / car plus m'en sui abellida / no fetz Floris de Blanchaflor

RambBuvM 5,9: e pois que a mon fin cor plaz / q'eu chant, metrai me·n en essai / de zo don el s'es abeliz

GuilhTor/SordGuilhTorN 2,67: Car toz hom pros s'abellis / de na Cuniza e grazis, / Guillems, son valen prez car, / …

RazoUcSCircVidasBS 244,8: Et ella si s'abelli mout de las chansos qe N'Uc fasia de leis. Loncs temps duret lor amors

VidaBernVentVidasBS 20,4: E lo vescons, lo seus seingner, de Ventadorn, s'abeli mout de lui e de son trobar e de son cantar e fez li gran honor.

VidaBernVentVidasBS 20,6: E·l vescons de Ventadorn si avia moiller, joven e gentil e gaia. E si s'abelli d'En Bernart e de soas chansos e s'enamora de lui

6. abelit p. p. /adj.

a. (a alc.) 'agréable (à qn)'

CercT 9,31: Que de domnas am la gensor, / Que m'es tant fort abellida

GirBornS 10,18: Per lieis pert mon veiaire, / Tant m'es abellida

GirBornS 55,69: Senher… / … / Mas pus tan m'es abellitz, / Soiornem en est' ombrieira!

RaimbVaqL 15,73: Donna grazida, / qecs lauz' e crida / vostra valor q'es abellida

AimPegSC 22,20: E sos parlars fis ez aperceubutz, / E·l respondres plazens ez abelhitz

CadZ 11,53: … que m'etz abelhida, / Pros donna, mais per un cen / Qu'al primier comensamen

GuirRiqPadenPast 134,44: «No folley, na toza; / tan m'es abellida / qu'amors m'o cossen.»

GuirRiqL 7,2: Si·m fos saber grazitz / tan co m'es abelitz / o sol segon dever, / …

AuzCassS 436: Esmerillo son de tres guizas, / … e son petit / ramier fort, e son abelit.

RepPéchSuchDenkm 225,363: e totz lo mons s'espera a la tua guerida, / tant es plazens e dousa e tant es abelida / al tieu glorios filh emperador de vida