adautet

Retour 

1. adj.

'agréable, joli'

FlamG 3838: et a·l mes en una cambreta / josta·l cloquier, mout asauteta, / en que sol jasser Nicolaus

LeysAmG 2:198,11: Ver diminutiu son… azautz azautetz, graciosa graciozeta, corteza cortezeta

2. adv.

a. 'habilement'

ChirRogC 1376: … / Et en apres per lo pertus mit un fustet / Et atertal fai en traves; fort adautet / Fai ton affar, que fort lo t'ai mostrat gentet

FlamG 4780: … vostre motet / que m'ensenest tan asautet / ai eu dig oi tot a rescost

FlamG 7137: quar tota ora quan las plegava / l'un' ymages l'autra baisava; / tant asautet las saup plegar / ambas las fes ades baisar

FlamG 7167: E car li mostretz la correja / aissi asautet a plegar / qu'el fes a mon sengnor cujar / que cela de Belmon ames, / don no·l venc em pens qu'en pesses, / a vos, douz' Amors, o grasis.

b. 'gentiment'

LeysAmG 2:412,27: Diminutivas coma … cortezetamen, polidetamen, gentet, adautet.

c. 'doucement, délicatement'

AuzCassS 2583: Lo peitz l'escalfaretz al foc, / e batetz lo mout azautet / per lo peitz ab un vergantet.

AuzCassS 3652: e si voletz cortezamen / pena tinhoza far valen, / del cors de l'auzel la trairetz / al plus azautet que poiretz

AuzCassS 3665: et aprop vos la tornaretz / en aquel luec don la trairetz; / mas tant azautet si deu far, / l'auzels no·s dueilla del tornar.