[adaguier]

Retour 

n. m.

ᴅʀᴏɪᴛ 'droit d'arrosage'

1395Pans5 sans contexte

CoutToulD 19,1: Sec i lo capitol dels asayguies… si alcunas personas volon far ortz… aquellas personas podon pendre l'ayga de las fons o dels rius per asaygar al plus pres al mens de dan, en pagant lo dampnage e lo passage