acut

Retour 

1. adj.

a. 'pointu, effilé'

AlbucE 164,4: De l'instrument, sec se la forma de lu: La una partida de lu torta aguda, e l'autra partida no acuta, e la extremitat subtil

AlbucE 196,24: empero no cove que·l fleubotomi sia de acuta extremitat aysi cum les autres fleubotomis, abantz sia de lada extremitat

AlbucE 247,16: E aquesta es la forma de lu: […] E es nompnat en grec 'labre volentz atelarem', so es paleta pauca. Perque cove que sia pausada la extremitat de lu acuda elevada sobre la extremitat de l'os eminent.

b. ѕᴄɪᴇɴᴛ. 'acide, caustique'

AlbucE 171,3: e aprop administra calguas envolopadas en medicinas acutas, e intromet aquelas entro a la conquavitat de la fistula… E fay aquo am aquela alcunas veguadas entro que la medicina acuta corroda tot aquo que es romas en la conquavitat de la fistula de la corrupcio.

AlbucE 195,33: Mays de las doas arterias que so als templars le juvament de la fleubotomia es a emigranea antiqua… e cors de superfluitatz acutas effusas als huels.

c. ᴍᴇ́ᴅ. 'aigu, violent [en parlant de la fièvre]'

AlbucE 197,5: Mays le fleubotomi de la vena del nas es conferent a febre acuta e a soda vehement, e a las malautias de la cara…

AlbucE 223,19: per les accidentz… ayssi cum es vomit de colera… e sincopi, e febre acuta, e eyssiment dels huels e rogor de aquels…

2. n. m.

ᴍᴜѕ. 'registre supérieur [d'une voix ou d'un instrument]'

ElucA 250,17: … melodia, que no es mas temprament de sos acordans en greu et en agut, segon elevacio et depressio, ja sia que temprament de greu et acut sia apropriament simphonia, e·l contrari dezacort sia dyaphonia