acusat

Retour 

n. m.

'accusé, inculpé'

SaviD 1210: Ans que jugges esproa fort; / ges tug l'acusat no an tort.

ÉtDaxLNoirDaxA 506,12: e si augue autre persone depuys que aura feit son clam au mayre… contre l'acussat bole far partide per si medis… no fos arecebud

ForsBéarnOG FG177: Item, si per aventure augun es accusat de mort que no sie feyte ab criit ni ab biaffore, l'accusat s'esdisera ab ·vi· spetitz

CoutGontArchGir 7:76,12: … lo senhor, si a luy platz, pot bandir las causas del acuzat e las deu enbandidas fer guardar, al cosselh, entro la ocayzon pauzada sobre l'acuzat sia finalment, per jutgament o per acort, diffinida

CoutGontArchGir 7:80,25: Si alcun acuzat en la preyzon del senhor bolia dar fermanssas d'estar a dreyt.

CoutGontArchGir 7:105,17: E quant auria feyt aquel sagrament, lo clamant deu guatgar ·v· solds al senhor, e deuria desfar a l'aquzat sas razonablas mecios