acusacioṉ

Retour 

n. f.

'inculpation, incrimination'

GuirRiqLo 17,41: E pus d'acuzacïo / es ab lo rey escuzatz / …

NTestLyonW 502,19: Encontra·l preveire acusatio no vulhas recebre, si no son dos o tres testimonis.

NTestParW 182,29: Adonc Pilat issi foras a els e va lur dir: «Qual acusacio portas ad aquest home?»

SHonSRH 3373: Pero li majers partz dels cliers e de las jenz / dison que l'arcivesques es santz homps veramentz / e rasonan lo sant si c'am confusion / si parton li malvayz de l'acusation.

NTestÉvW 207,29: Et yssit Pilat deforas e dis lurs: «Cal acuzacion dizes encontra aquest home?»

ArbBatRn 2:361a: Si d'un crim se podian far tropas acusatios

VergCunsD 97b: Certament aquest derrier jujament fay temer per 3 cosas: la 1a es l'acusacion de motas manieras…

VergCunsD 97b: La 1a cosa que lo judiçii final fay temer es motas acusaçions

VergCunsD 106b: … que lo judiçi final es de temer per la acussacion de plusors cosas, las quals la coventare forçament sostenir

VergCunsD 146b: la vera accusacion desplay a mi cuntra lo frayre, dont yo volh majorment esser accusa que accusar

CoutGontArchGir 7:140,19: … que aquel acuzat o aquela acuzada se pusca purgar d'aquela acuzacion, o encuzament, ab ·ɪ· sagrament que fassa sobre los sants euangelis de Deu, sa man solta

14e s.ManConsLimS 58,5–6: Le ·ɪɪɪ· capitol ditz que tota ora que la cort volra enquirir de crim public en extraordinari o privat, per manieyra de dreyta acusacio o de preventio…

14e s.ManConsLimS 58,13: … tota hora can ladita cort… volra enquirir de crim public extraordinari o privat, per manieyra de dreyta accusatio, o per perventio, denunciacio, delacio…

1471Pans3 sans contexte

1476Pans 2:231,3: et quelque acusation que fos facha, neguna cort eclesiastica ne temporal non se dega empachar d'enquestar ni de far enquesta aldit fraudant en alguna manyera…