acuit

Retour 

adj.

ѕᴄɪᴇɴᴛ. 'aigre'

AlbucE 204,18: Mays aquel cors en lequal es mot sanc ja scalfat e es acuit e fa accidir febre, cove que sia gitat de lu sanc en una veguada e sia de lu gitada gran cantitat