[acresensa]

Retour 

n. f.

tener en a. 'tenir secret'

RazoGuilhSDidVidasBS 274,2: e molt lonc temps avia durat lur amors, e molt l'avien menada avinenmen… quar molt tenion cubert so que fazia a tener cubert et en crezensa [var. tenion cubert so q'era a tenir, et an acresenza]