acoudar

Retour 

1. v. pr.

's'appuyer (sur le coude)'

RaimbAurP 21,40: Eu saill plus que nuills hom aut; / E·l janglos saill per so mout / Sol que s'apil e s'acout [mss. s'acolt]

HistSainte2Rn 2:427b: S'era un de sos decipols acoudatz el sen de Jhesus

2. acoudat p. p. /adj.

'appuyé (sur le coude)'

FierB 4550: Naymes fo en la tor, lo vielh canut barbatz: / als fenestrals del marbre esta totz acodatz.

JaufreBre 5193: Garda e vi en lo camin / una viella desotz un pin, / que jac [éd. i ac], e estet acoudada.